De aller fleste norske elbilister er svært fornøyde med å kjøre elbil, og sier også at den erstatter det meste av tidligere fossil kjøring. (Foto: Vibeke Leirvik/elbil.no)
De aller fleste norske elbilister er svært fornøyde med å kjøre elbil, og sier også at den erstatter det meste av tidligere fossil kjøring. (Foto: Vibeke Leirvik/elbil.no)

Erstatter det meste av fossil kjøring

Miljøengasjementet starter lokalt: Norske elbilister legger større vekt på redusert lokal forurensning enn klimagassutslipp, og bare en liten andel kjøres fortsatt med bensin eller diesel.

Publisert

68 prosent av de over 12.000 som svarte i vår siste undersøkelse, Elbilisten 2017, fastslo at elbil har erstattet 80−100 prosent av deres tidligere fossile kjøring (se tabell).

Gjennomsnittet var nær 82 prosent, noe som betyr at bare 18 prosent av tidligere fossilkjøring er igjen.

– Nær halvparten i dette intervallet sier elektrisk dekker all bilkjøring. Det betyr drastisk mindre eksos og støy i landets tettbebygde strøk, sier generalsekretær Christina Bu (bildet) i Norsk elbilforening.

– Resultatet er positivt for alle, men representerer dessverre en både lite omtalt og kollektiv elbilfordel, sier Bu.

Fokuset elbilister legger på å bli kvitt den unødvendige eksosen bekreftes også av svarene på spørsmålet om hva som er den viktigste samfunnsmessige elbilfordelen:

  • 67 prosent mener at redusert lokal luftforurensning er viktigst
  • 25 prosent mener reduserte klimagassutslipp er viktigst

- Svarene indikerer klart og tydelig at økt miljøbevissthet først og fremst starter med lokale hensyn, understreker Bu.

(Pressemelding)

Om Elbilisten 2017

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.
  • Elbilisten 2017 er den sjette undersøkelsen som er gjennomført.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyd de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 23. april – 2. mai 2017 og sendt ut på epost til over 50.000 elbileiere.
  • Over 12.500 personer deltok (24 % svarfrekvens). Deltakerne brukte i gjennomsnitt 18 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.
Powered by Labrador CMS