Bilvask med solvarmet vann på Circle K Fjellhamar.

Solvarmet vann til bilvask

Norges første bilvaskeanlegg med solfanger er nettopp satt i drift på Fjellhamar i Akershus. Solfangerne henter energi fra sola til å varme opp vann som brukes til vask av bil. Samtidig er Circle K i ferd med gjøre området utenfor hovedstaden til en prøvegrunn for grønne prosjekter.

Publisert

– Energieffektivitet er en stadig viktigere miljøtrend, og vi ønsker å være en del av løsningen. Derfor jobber vi med å fase ut oljefyring ved våre stasjoner, samtidig som vi utforsker mulighetene som ligger i solenergi, sier miljøsjef Stein Lorentzen i Circle K Norge.

Fem rader med til sammen 25 paneler er montert på taket til Circle K Fjellhamars vaskeanlegg langs riksvei 159 i Lørenskog. Dette er solfangere, som sammen med to energibrønner og en varmepumpe skal sørge for at bilvasking i Lørenskog og omegn heretter blir en miljøvennlig affære.

Sparer 12 000 liter olje

Prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge forteller at solfangerne vil sørge for to tredeler – om lag 55 000 kWt – av det totale energibehovet ved bilvaskeanlegget. Resten er det varmepumpen som sørger for. Det er foreløpig bare selvvaskeanlegget som forsynes med soloppvarmet vann.

Solfangere tar energi fra sol for å varme om vann til bilvask på Circle K Fjellhamar. F.v. rådgivende ingeniør Marius Bolstad i Jarotech, miljøsjef Stein Lorentzen og prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge, og daglig leder Aleksander Mandahl Kaddour på Circle K Fjellhamar (foran). Foto: Thomas Brun, NTB Produksjon.

– Nå som det er sommer vil nok solfangerne dekke inn opp mot 100 prosent av oppvarmingen, mens til vinteren må varmepumpen ta unna mer. Ved å skru av oljefyren sparer vi hvert år 12 000 liter olje på Circle K Fjellhamar, som har ett av de største vaskeanleggene i området, sier Baksaas.

Solfangere skiller seg fra solcellepaneler ved at de omdanner solstråling til varme i stedet for elektrisk energi. Varmen overføres til en vanntank som fungerer som et batteri til de dagene solen ikke skinner.

Unik kombinasjon

Det er energiingeniørselskapet Jarotech som har sørget for alt fra prosjektering og design til montasje av løsningen på Circle K Fjellhamar. Rådgivende ingeniør Marius Bolstad forteller at dette er første gang varmepumper og solfangere brukes som del av en helhetlig løsning på det norske markedet.

– Begge disse teknologiene er velutprøvde hver for seg, men det er unikt at de kombineres på denne måten. Styringssystemet er automatisk og veksler mellom sol- og bakkevarme etter hva som er mest hensiktsmessig. Dette er et viktig pilotprosjekt for å teste ut potensialet som ligger i denne kombinasjonen, og vi vil jobbe aktivt med dette fremover, sier han.

Bolstad anslår at bilvaskanlegget på Fjellhamar vil få en utslippsreduksjon på 23 000 kilo CO₂ årlig, slik at totalutslippet går ned med nesten ¾-deler.

Renner ikke ut i naturen

Stein Lorentzen forteller at siden Circle K Fjellhamar er selskapets største bilvaskestasjon i Norge, gir det en signaleffekt å kunne tilby en mer miljøvennlig bilvask her.

– All bilvask fører til avrenning av kjemikalier og slam som er forurenset, men vi reduserer miljøbelastningen ved å bruke jordvarme og solvarme til å varme vannet som kreves i selvvasken. Dessuten benytter vi svanemerkede kjemikaler, og ikke minst samler vi opp slammet fra bilvasken i sandfang og oljeutskiller slik at det ikke renner ut i naturen, sier miljøsjefen til Circle K.

Grønn satsing på Østlandet

Dette er langt fra det første miljøtiltaket Circle K Norge prøver ut i nærheten av hovedstaden: I fjor installerte selskapet solceller på stasjonene på Økern og Kjeller, et eksperiment Stein Lorentzen forteller står til forventning. I tillegg har kjeden etablert Norges første svanemerkede bilvask på Circle K Skedsmokorset.

– Det skjer veldig mye spennende i skjæringspunktet miljø og teknologi flere steder i regionen. Blant annet ligger Akershus EnergiPark, Norges største solfangeranlegg, i umiddelbar nærhet. Dette er en inspirasjon for oss, samtidig som vi håper at vår satsing på grønne løsninger kan inspirere andre til å prøve seg, sier han.

Powered by Labrador CMS