Klageren mente at reklamen for Freia sjokolader var rettet mot barn, men Mondelez gikk fri.

Reklamekampanje for Freia sjokolade gikk fri i MFU

MFU kom fram til at Instagram-kampanje for Freia sjokolade med gullbilletter var akseptabel.

Publisert

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage mot Mondelez’ kampanje på Instagram for Freias sjokolader. Klageren mente at selskapets kampanje var særskilt rettet mot barn. Kampanjen gikk ut på å finne en såkalt gullbillett i en av Freias sjokoladeprodukter. Gullbilletten ville gi to personer over 16 år en «drømmedag» hos Freia. Som et oppmerksomhetsvekkende element i kampanjen ble det benyttet en figur som fremstilte en produksjonsmedarbeider.

Kampanjen ble gjennomført og vurdert ut fra MFUs retningslinjer før det ble innført en strengere aktsomhetsnorm for ungdom mellom 13-16 år.

MFU konkluderte med at kampanjen ikke var i strid med MFUs retningslinjer punkt 2, som gjelder markedsføring rettet mot barn under 13 år. Utvalget bemerket at figuren som ble benyttet i kampanjen var i grenseland for hva som kan tillates ved markedsføring av sjokolade. Utvalget la imidlertid særlig vekt på at profileringen i sosiale medier var gjort mot utvalgte brukergrupper over 18 år, samt at det var satt aldersgrense på 16 år for å kunne bruke premien. Klagen ble derfor ikke gitt medhold. Vedtaket var enstemmig.

Powered by Labrador CMS