Maxi Storsenter på Hamar Vest har opplevd en bølgedal i år.

Endringer på Maxi etter nedgang

Fjoråret ble en nedtur for Maxi Storsenter på Hamar Vest med et fall på 13,2 prosent. Det får konsekvenser. Store butikker skal erstattes med nye.

Av Odd Henrik Vanebo

Slik gjør Christopher Castberg, regiondirektør for Maxi Storsenter og Metro Storsenter, opp status etter et vanskelig år for de sentrale sentrene i storbyer:

– Den totale omsetningen på Maxi falt i 2020 med 17,4 prosent i desember og 13,2 prosent totalt på året, målt mot 2019. Antall kunder innom gjennom koronaåret falt med 7,5 prosent til 1,11 millioner besøkende. Ned 8,1 prosent i desember, men julehandelen fløt fint uten noen form for kaos på Maxi, sier Castberg til Retailmagasinet.

Maxi er i endring, og store butikker skal erstattes med nye fremover. Ser man på like-for-like, er nedgangen i omsetning på året 7,2 prosent.

Christopher Castberg

En nasjonal trend

Det som skjer på Hamar er samme utvikling som for hele landet, fremholder Castberg:

– Det er store forskjeller mellom bransjer, men også store forskjeller mellom type kjøpesentre. I Norge er det de mest sentrale kjøpesentrene i de største byene, som er hardest rammet. De lokale sentrene har klart seg bedre, og jo nærmere svenskegrensen, desto større har oppgangen naturligvis vært for bransjene med varegrupper som ofte handles i nabolandet.

Store bransjevise forskjeller

Det er store bransjevise forskjeller, understreker Castberg:

– Kategoriene hus og hjem, mat & drikke samt spesialbutikker har hatt en sterk utvikling gjennom året, mens klær & sko og spisesteder har vært hardest rammet av restriksjoner og sosial nedstenging i samfunnet. Men det finnes også de som gjør det svært godt i de mest utsatte kategoriene, og det er jo fint å se. På Maxi er det enkelte aktører som trekker mye ned. De er hovedsakelig knyttet til bransjer som er hardest rammet av Covid-19. Derfor vil jeg si at de fleste av våre butikker har gjort det forholdsvis bra, sett i lys av situasjonen.

Imponert av felles løsninger

– Det er vanskelig å være fornøyd med nedgang i besøk og omsetning, men i 2020 er jeg utrolig imponert og stolt over hvordan vi i fellesskap har løst de mange utfordringer vi har fått i fleisen. Kunder og ansatte har vist en enorm forståelse og avfunnet seg med stadig nye pålegg og endringer i sin hverdag, samtidig som mange har sett verdien av å fortsette å handle lokalt.

– Nyttårsønske?

– Mitt ønske for 2021 er alle fortsetter å ta hensyn og å støtte opp om de lokale butikkene. Og kanskje har situasjonen gjort lokale politikere enda mer positive til et mindre polutsalg på Hamar vest, og at enda flere ser verdien av å støtte oppunder et handelspunkt på Hamar vest som befolkningen ønsker seg, sier Christopher Castberg med ettertrykk.

Powered by Labrador CMS