ColliCare har etablert en crossdocking-terminal i Kaunas, sentralt i Litauen. Terminalen fungerer som hub for kundene.
ColliCare har etablert en crossdocking-terminal i Kaunas, sentralt i Litauen. Terminalen fungerer som hub for kundene.

Fikk bedre logistikk, rapportering og leverandøroppfølging

Møbelringen opplevde lang og lite forutsigbar leveringstid fra sine utenlandske produsenter. Etter at de etablerte et logistikksamarbeid med ColliCare er leveringstiden blitt kortere og oversikten bedre.

Publisert

I to år har Møbelringen samarbeidet med ColliCare om logistikk. Forut for samarbeidet kjøpte de møbler fra produsenter i de baltiske landene "fritt levert i Norge". Produsentene ventet da til de fikk fylt opp lastebilene før de satte kurs for Norge, noe som ga ekstra leveringstid. For Møbelringen var det lite tilfredsstillende å ha svak forutsigbarhet om leveringsdato til sluttkunden.

ColliCare konsoliderer nå alt gods for Møbelringen i Baltikum, Sverige og Danmark og bistår i tillegg kjeden med rapportering og leverandøroppfølging.

En betydelig andel av Møbelringens varer produseres i Baltikum. ColliCare har etablert en crossdocking-terminal i Kaunas som ligger sentralt i Litauen. Terminalen fungerer som hub, både for Møbelringen og andre kunder. Hver av ColliCares kunde har sin egen sone på terminalen.

– At vi har store volumer i området får ned transportkostnadene. Lastebilene som kjører til Norge er fulle, forklarer Knut Sollund, adm. dir. i ColliCare, til Retailmagasinet.

Knut Sollund er adm. dir. i ColliCare.
Knut Sollund er adm. dir. i ColliCare.

Konsoliderer gods

Daglig henter ColliCare gods hos produsentene og frakter det til terminalen. Så langt er fire møbelprodusenter med på løsningen. Fra terminalen transporteres møblene til Møbelringens 60 butikker rundt omkring i Norge.

Gjennomsnittlig liggetid på terminalen er 2,5 dager, mens transporttiden fra terminal til butikk i snitt ligger på fem dager. Hver Møbelringen-butikk har sine ønskede ankomstdager som ColliCare forsøker å etterkomme. Innen hver region må ankomstdager koordineres.

ColliCare har sin egen containerbåt som går i ukentlig rute mellom Litauen og Norge.
ColliCare har sin egen containerbåt som går i ukentlig rute mellom Litauen og Norge.

I tillegg til vogntogene har ColliCare sin egen containerbåt som går i rute mellom Litauen og Norge. Båten går hver fredag fra Kleida og ankommer Oslo mandag. Møbelfrakten er et viktig grunnlag for båten.

Skjerper leverandørene

Det er ikke bare møbler som nå fraktes mer effektivt enn før. Det samme gjelder informasjon. Med EDI går ordrer rett fra Møbelringen til produsentene, og informasjon om leveringsdato kommer den andre veien. Produsentene skriver ut etiketter som skannes gjennom logistikkprosessen. Med digitalisering gjenbrukes informasjonen. Alle digitale spor kan benyttes til rapportering om KPI'er.

Månedlig får Møbelringen KPI-rapport fra ColliCare, og leverandørene følges opp ukentlig.

Med mer informasjon kan kjeden følge opp sine produsenter atskillig bedre enn før. De kan premiere dem som har korte leveringstider, og eventuelt gjennom "penalties" straffe dem som ikke klarer å kutte leveringstiden tilstrekkelig. Vel å merke om Møbelringen skulle ønske det.

Både Møbelringen og ColliCare uttrykker overfor Retailmagasinet for at samarbeidet fungerer godt.

– Vi vil hjelpe våre kunder til å vinne. Vi lykkes når våre kunder lykkes, avslutter Knut Sollund.

– Har lagt hele logistikken til ColliCare

Adm. dir. Henning Eriksen i Møbelringen bekrefter at de i praksis har outsourcet hele logistikkfunksjonen mot utenlandske leverandører.

Henning Eriksen er adm. dir. i Møbelringen. Foto: Møbelringen
Henning Eriksen er adm. dir. i Møbelringen. Foto: Møbelringen

– Ja, vi har lagt nesten alt hos ColliCare. I tillegg til selve frakten fungerer ColliCare som vårt sentrallager og gir oss god rapportering, sier Eriksen til Retailmagasinet.

Han bekrefter at de følgelig ikke har noen planer om å bygge eget sentrallager i Norge.

Møbelringens målsetting for samarbeidet med ColliCare har vært bedre synlighet, lavere kostnader og raskere leveringer.

– Samarbeidet har vart i to år og er blitt utvidet etappevis. Så langt har avtalen omfattet frakt av møbler fra Baltikum, men fra april henter ColliCare også møbler som vi kjøper av svenske og danske produsenter, opplyser Eriksen.

Tidligere hadde Møbelringen avtaler med flere distributører i de baltiske landene hvor møbelprodusentene er lokalisert. Problemer som oppstod ble løst ad hoc.

Nå er all logistikken samlet hos ColliCare, noe som gir møbelkjeden bedre oversikt. Jevnlig har de oppfølgingsmøter med transportselskapet, og rapporter får de fortløpende. All kvalitetskontroll og avvikshåndtering gjøres av ColliCare, blant annet reklamasjoner og transportskader. ColliCare kan også ta dialog direkte med leverandørene.

– Det er åpenbare synergier. Samarbeidet har ikke vart lenge nok til at vi har klart å ta ut alle gevinstene ennå, men vi har allerede fått bedre oversikt, sier Eriksen.

Med lastebiler frakter ColliCare varer i hele Norge, blant annet til Møbelringens 60 butikker.
Med lastebiler frakter ColliCare varer i hele Norge, blant annet til Møbelringens 60 butikker.

Sluttkundene vil merke bedring i form av kortere leveringstid, altså en bedre kjøpsopplevelse. Hvor mye leveringstiden vil falle, avhenger av om Møbelringen vil be leverandørene om å bygge opp lagre hos seg eller om de ønsker selv å ha møbler på lager på ColliCares hub. Henning Eriksen forteller at de vil bruke resten av inneværende år på å fastsette den endelige modellen. Møbelringen-sjefen anslår at leveringstiden vil bli redusert med minst en fjerdedel, og kanskje enda mer hva de bestemmer seg for det.

– Gode rapporter gjør det mulig å disiplinere leverandørene. Når man har fakta om leveringspresisjonen på bordet, kan man konfrontere produsentene når forsinkelser oppstår, sier Eriksen.

Han bekrefter at leverandørene er i ferd med å endre seg, men at det tar noe tid. Møbelprodusenter har ikke vært kjent for å være de som snur seg raskest, men med god dokumentasjon i bunnen blir det vanskelig for dem å ta til motmæle.

De produsentene som ikke forbedrer seg, risikerer å miste leveransene til Møbelringen.

ColliCares omsetning økte fra 1,1 milliarder i 2017 til 1,3 milliarder i fjor.

På ti år har de mer enn doblet sin størrelse og spiser altså markedsandeler.

Hovedlageret ligger i Moss, hvor 100 av de 200 ansatte er lokalisert.

ColliCare har ikke ansatte sjåfører, men leier dem inn.

ColliCare har avdelinger i 11 land i Europa og Asia, og blir gjerne med sine kunder inn i nye land når disse ekspanderer.

I Kaunas i Litauen har ColliCare bygget opp en terminal hvor alt gods fra Baltikum og Polen konsolideres.

Lastebil dominerer, men ColliCare har også transportformene båt, tog (Italia-Norge) og fly (gjennom alliansepartnere).

De har datterselskapet ViaSea Shipping AS som bedriver short-sea containerfrakt mellom Polen, Litauen, Moss og Oslo.

ColliCare leverer også tjenester som lager og InStore (logistikk internt på kjøpesentre).

Powered by Labrador CMS