Grab lagerautomatisering Solwr
I sommer fikk Solwr innvilget patent på den autonome roboten for plukking av lagerordrer, Grab.

Solwr henter engelsk dagligvareaktør som kunde og investor

Ålesundsselskapet Solwr Robotics AS har i sommer gjennomført en rettet emisjon med nye og eksisterende investorer. Det er britiske James Hall & co som har gått inn og sikret seg 20 prosent av selskapet, samtidig som H.I. Gjørtz Sønner AS har konvertert langsiktig gjeld til aksjekapital.

Publisert
Solwr ansatte
Adm. dir. Torbjørn Krogen (t.v.) og kommersiell direktør Fredrik Kallevig (midten) i Solwr er fornøyd med å ha fått inn en ny kunde og investor.

Solwr skriver i en pressemelding at James Hall & Co er en i tradisjonsrik Lancashire basert familiebedrift, grunnlagt i 1863. De er den primære grossisten for SPAR-forhandlere over hele Nord-England, og betjener i underkant av 600 SPAR-butikker.

– Det betyr selvfølgelig svært mye å få en så betydelig aktør som James Hall & Co inn på eiersiden. De har svært tette bånd til Spar International Ltd, og blir dermed en solid døråpner for oss inn i et globalt marked, sier adm. direktør Torbjørn Krogen i Solwr Group.

Grab Solwr
Grab™ er en autonom robot for plukking av lagerorder.

Dialogen mellom Solwr og James Hall & co har pågått siden sommeren 2022. Det har vært pågående studier av teknologi og løsninger, og påfølgende forhandlinger. Engasjementet er et direkte resultat av ønsket om å automatisere deler av forsyningskjeden i Storbritannia, og ikke minst sterk tro på produktene og løsningene til Solwr.

Avtalen ble signert i juli.

– Gjennom de omfattende prosessene er dette er en aktør som vi etter hvert har lært å kjenne svært godt. Samtidig har de fått god kjennskap til oss og status på våre produkter. Vi føler derfor at dette er et svært godt og viktig steg i riktig retning for Solwr, forklarer Krogen.

Asko/NG også inne på eiersiden

Så sent som i desember i fjor kom Asko/NorgesGruppen inn på eiersiden, etter flere år som utviklingspartner. Solwr har dermed solide aktører i ryggen både nasjonalt og internasjonalt. Med den siste tids utvikling skal tech-selskapet nå styrke organisasjonen for å posisjonere seg for neste fase.

Nytt patent

I sommer fikk Solwr innvilget patent på den autonome roboten for plukking av lagerordrer, Grab.

– Etter en lang periode med målrettet utviklingsarbeid og markeds dialog styrer vi nå også mot et positivt driftsresultat for 2023. I tillegg har vi en solid ordrereserve og aktive kontraktsforhandlinger. Fremover er våre hovedfokus rettet mot kundeleveranser og videre produktutvikling. Vi er i det store og hele inne i en veldig positiv periode, der det er mye spennende som skjer parallelt, avslutter Torbjørn Krogen.

Fakta Solwr Robotics AS:

Norsk techselskap som utvikler roboter for effektiv lagerlogistikk.

Etablert i 2016 av Torbjørn Krogen og Olivier Roulet Dubonnet.

Tilknyttet Solwr Group AS, med rundt 100 ansatte fordelt på kontorer i Ålesund, Oslo og Trondheim.

Solwr Group AS med Solwr Software AS leverer også ERP løsningen Trace for ordre lagerstyring og distribusjon til flere av Norges største varehandelsaktører.

Har siden etableringen utviklet to robotløsninger:

Pallesorteringsroboten Sort™ er allerede introdusert på markedet, og er et produkt Solwr er allerede introdusert på markedet, og er et produkt Solwr har en solid ordrebok på.

Grab™ er en autonom robot for plukking av lagerorder. Det internasjonale markedspotensialet for anses å være betydelig, ettersom det gir roboten anses å være betydelig, ettersom det gir lavrisikoautomatisering av eksisterende lagre.

Et alternativ til de fleste andre løsninger, som vanligvis krever store investeringer i både eiendom, anlegg, og utstyr, med høyere driftsrisiko og utgifter.

Grab er et resultat av betydelig FoU-innsats og innovasjon i verdensklasse. Utviklet sammen med SINTEF, og med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og ASKO Norge AS.

Innen 2024 vil Solwr Robotics ha piloter på plass i minst tre land utenfor Norge.

 

 

Powered by Labrador CMS