Country manager Fred Graham og prosjektleder Ida Myran mener norsk retail kan oppnå gevinster ved bedre lagerstyring, både i hverdagen og ved kampanjer.

– Alle kjeder bør ha større differensiering mellom butikkene

RELEX mener at det er den enkelte butikkens behov som skal være startpunktet for lagerstyringen. Derfra skal man jobbe seg bakover mot kjedens sentrallager og leverandørene.

Publisert

RELEX Solutions har hatt virksomhet i Norge i to år og har syv ansatte. Konsernet har 230 ansatte rundt omkring i verden og ble etablert i Finland for ti år siden. Starten for selskapet var en masteroppgave om vareforsyning i dagligvarebransjen som ble så godt mottatt at de i dag er Europas raskest voksende selskap innen sin bransje. Formålet med deres software er å gi retailere presise prognostiseringer og gode kampanjeløsninger slik at kjedene kan optimalisere sortiment og space.

RELEX har en "best of breed"-modell som integreres med kjedenes ERP-systemer. Naturligvis har de integrasjon mot alle de mest brukte systemene. Country Manager Fred Graham poengterer at de er et IT-selskap som selv kjører prosjektene direkte sammen med sine kunder.

RELEX vil bidra til at butikkjedene kan ha større differensiering i sortimentet sitt uten at de får mer jobb med å administrere det.

Differensiering

Prosjektleder Ida Myran nevner noen eksempler fra hverdagen i norsk retail hvor logistikken langt fra er optimal. Eksempelvis at kjedekontoret kan sende ut nye planogrammer, men at ikke alle involverte i kjeden får med seg dette. Resultatet kan bli at det blir for mye eller for lite varer i butikkene.

Mange norske kjeder har i følge RELEX en logistikk som ikke er optimal. Systemene deres åpner blant annet ikke i tilstrekkelig grad for å håndtere butikker ulikt.

– Alle har et potensiale for forbedring. Fortsatt har vi til gode å møte aktører som ikke kan høste gevinster av større differensiering, sier Fred Graham.

– Hvor spisset sortiment skal butikkene ha?

– Vi anbefaler at butikkene har lokaltilpasset sortiment. Det gjelder å et riktig, butikktilpasset sortiment, svarer Ida Myran. Som eksempel nevner hun at det bør være en større andel av Hansa og Friele i matbutikker i Bergen enn andre steder.

Kampanjer fordrer godt system

Kampanjer er en sak for seg. Hvordan skal for eksempel 10.000 varer allokeres mellom 300 butikker? Hver butikk er unik og bør få et antall varer som passer til dens forutsetninger, påpeker Graham og Myran.

Hvis ikke man har tatt vare på data fra forrige kampanje, risikerer man å gjøre samme feil som sist.

– Gigantiske summer går dessverre tapt, fastslår Graham.

Man må rett og slett ha et IT-system som klarer å ta vare på og bearbeide dataene man samler. Graham mener at det i for høy grad brukes sjablongregler i norsk retail.

En feil som begås at det fokuseres for mye på sentrallageret og for lite på lagrene ute i butikkene. Det er også et stort poeng når butikkene skal ha varene.

– Man må starte med den enkelte vare i den enkelte butikk, på den aktuelle dag, poengterer Graham.

'Pull' er bedre i lagerstyring enn 'push'. I en detaljist-kjede bør man ikke ha et grossistperspektiv, for sentrallageret skal være en supportfunksjon og ikke noe mål i seg selv. Det er butikkens behov som skal være startpunktet for planleggingen, og derfra skal man jobbe seg bakover. Kommunikasjonen med leverandørene baseres på totalen. Det er den optimale lagerstyring.

Kampanjeperioder må merkes i systemet. Det er ikke sikkert at den kommer i samme ukenummer som året før. Først når kampanjer registrert riktig kan man sammenligne og lære.

– Alt dette ligger i vårt DNA hos oss i RELEX, sier Graham.

Jenny Tangen og Milica Matijevic hos Europris Rena plasserer ut varer, delvis styrt av software fra RELEX. Foto: Kristin H. Vanebo

Nominert til priser

Blant andre kjeder som bruker RELEX her hjemme er Nille, Musti, Plantasjen, Jula og Granngården.

Europris er en av RELEX' viktigste kunder her hjemme. Kjeden har innført automatisert varepåfylling for sitt grunnsortiment. At samarbeidsprosjektet mellom Europris og RELEX fungerer godt illustreres ved at det er blant de nominerte til flere Retail Awards i Storbritannia. Innen IT i kategoriene 'Technology Project of the Year' og 'Technology team of the year'. Og innen Supply Chain i kategoriene 'Demand Forecasting and Planning' og 'Supply Chain Visibility'. Prisvinnerne kåres i november.

I fjor vant RELEX' kunde Booths (britisk supermarkedkjede med ekstrem ferskvareprofil) tre priser for gjennomføring og oppnådde resultater.

Kjøpte Galleria

I sommer kjøpte RELEX opp den internasjonale space- og sortimentsspesialisten Galleria RTS. Konsernsjefen for RELEX, Mikko Kärkkäinen, uttalte da:

– Vi er stolte av å kunngjøre at Galleria RTS nå blir en del av RELEX Solutions. Det er en flott synergi mellom de to løsningene. Som RELEX er Galleria også opptatt av å hjelpe sine kunder til å oppnå økt salg, høyere marginer, reduserte lagre, minsket svinn og bedre bruk av hyllekapasitet.

Coop i Danmark bruker Galleria for alle sine butikker.

Framover har RELEX til hensikt å slå de to løsningene sammen til én softwareløsning for clustering, automatisert sortiment, plassoptimalisering og planogrammering.

Powered by Labrador CMS