Renate Hjørnevik Meland, senterleder på Kvadrat, mener at de tjener på sitt eSport-prosjekt selv om de ikke kan regne det hjem i kroner og øre.

Kvadrat bygger omdømme med eSport på senteret

Kvadrat klarer ikke regne hjem prosjektet med å etablere eSport og bygge møteplass for ungdom i kroner og øre. Men verdien av dette prosjektet kan ikke måles i penger, og senterlederen er trygg på at de likevel i sum tjener på tiltaket ved å vise at de er med på å ta samfunnsansvar.

Publisert

Kvadrat er finalist i kategorien Årets innovative idé på Kjøpesenterkonferansen.

Noe av bakgrunnen for eSport-prosjektet var at Kvadrat hadde et areal på 340 m2 som var litt vanskelig å leie ut, fordi det ligger for seg selv, separert fra øvrig areal med en trapp opp. Samtidig viste undersøkelser at det var viktig for kundene deres at de tok samfunnsansvar.

Einherjar har instruktører som typisk er unge voksne.
eSport er ikke bare gaming, men idrett.

– Vi hadde lyst til å skape en møteplass for barn og unge, uten at vi helt visste hva det skulle være. Men vi ønsket at det skulle score bra på sosial bærekraft og samfunnsnytte, forteller senterleder Renate Hjørnevik Meland.

Kvadrat er en av regionens største møteplasser, og det forplikter. Kvadrat snakket med ungdommer om hva de savnet på senteret, og som et ledd i dette kom de i kontakt med eSport-klubben Einherjar som i 2019 var blitt etablert på en lokal skole.

Kvadrat: Midt i arealet er det en «bålplass» som er et samlingspunkt.

– Det var en 'match made in heaven'! De hadde gode verdier og skiller seg fra tradisjonelle gaming-miljøer med å ha høy kvalitet i det pedagogiske innholdet, samt fokus på sosialt samspill og fysisk aktivitet, stråler Hjørnevik Meland.

Einherjar har nå ti avdelinger med spill-pedagoger som typisk er i 20-årene. De fleste andre avdelingene er etablert på skoler. En av gründerne – Hilde Gunn Ørland – jobber nå fast hos Kvadrat som del av senterlederens stab. Hun driver eSport-senteret på Kvadrat i tillegg til å være generalsekretær for alle Einherjar-klubbene.

Nå legges det opp til at tilsvarende eSport-prosjekter kan rulles ut på flere steder, med hovedkontoret liggende på Kvadrat.

Med en sønn som gamet mye var Hilde Gunn Ørland selv i utgangspunktet negativ til gaming og eSport. Men jo mer hun satte seg inn i det, desto mer positiv ble hun. Dette førte til at hun engasjerte seg i eSport-miljøet og i 2019 ble Einherjar eSport etablert.

Idrett

Einherjar driftes som et vanlig idrettslag, og medlemmene møter på trening til faste tidspunkter. Hjørnevik Meland forklarer at de har én del med strategi, kommunikasjon og taktikk, så selve spillseansen og en tredje del som er fysisk trening i et rom med matter.

– Det fokuseres på gode holdninger, blant annet jobber de aktivt for

å forebygge hatprat og netthets, noe som er et økende problem for barn og ungdom i digitale rom. Prosjektet har mange spennende fasetter, sier Hjørnevik Meland.

Erna Solberg har vært på besøk for å se på eSport-tilbudet på Kvadrat.
Erna Solberg har vært på besøk for å se på eSport-tilbudet på Kvadrat.

I august i fjor var de i gang for fullt på kjøpesenteret i Sandnes, etter en gratis sommercamp i forveien. Utstyrsparken har 20 maskiner med top notch utstyr.

Møteplass gir tilhørighet

Senterlederen forteller videre at ikke hele det aktuelle arealet skal brukes til eSport. Noe brukes også til andre aktiviteter. Det er et kontor som kan brukes til streaming og casting. Det er også en PlayStation-lounge hvor man kan sette seg ned for å spille, samt to SIM-racing rigger for simulering av motorsport. Lokalet har et stort møterom til kurs og møter, og midt i arealet er det en «bålplass» som er et samlingspunkt.

Arealene er ikke forbeholdt kun gamere. Det finnes minglesoner hvor hvem som helst kan komme for å møte jevnaldrende. Det er soner for biljard, perling og andre aktiviteter.

I lokalet kan trenerne gjennomføre kurs i spill-pedagogikk og undervisning, og det kan kjøres arbeidstrening og kurs for skoler, ledere, og bedrifter.

Senteret har samarbeid med nærskoler for ungdom som sliter med skolevegring, og skal benyttes som et alternativt klasserom, i samråd med skolene. I samarbeid med NAV tilbyr de også mentor ordninger og arbeidstrening.

På denne måten kan vi bidra utover å tilby ungdommene en plass å være. Vi kan bidra til mindre utenforskap og mer mestring også i en større sammenheng.

Det har vært høyt fokus på gjenbruk i prosjektet. Ved byggingen av vegger og bålplassen ble det gjenbrukt trematerialer fra tidligere butikker og restauranter på senteret. Så mye som mulig av lokalet ble brukt 'as is'. For eksempel har ventilasjonskanaler som ikke er i bruk fått led-lys i ulike farger og blitt en stilig del av dekoren.

Kvadrat i god gjenge

– Hva er den generelle statusen for Kvadrat?

– Jeg vil si den er god. Vi har satt omsetningsrekord tre år på rad, til tross for pandemi og uten å ha utvidet med noe nytt areal. Butikkene våre gjør en kjempejobb. Det er stor interesse for etablering hos oss og vi er så godt som fullt utleid, svarer senterleder Renate Hjørnevik Meland.

Senteret arrangerer kampanjer og mange aktiviteter for å holde trafikken oppe og jobber med kultur, kundetilfredshet og er i kontinuerlig utvikling. De har flere nye prosjekter på gang. Framover kommer også flere nye etableringer som New Yorker, Swix og Smoothie Exchange, og Norges største Only bygges i disse dager og åpner 27. mars.

– Hittil i år matcher omsetningen vår fjorårets. Vi er forberedt på at også vi vil kunne merke en svakere utvikling i økonomien framover, men vi skal gjøre det vi kan for å holde trøkket oppe, avslutter Meland.

– I minglesonen har de sitteputer laget av gamle filleryer laget av gammelt sengetøy og t-skjorter, fylt med brukte dyner og puter. Disse ble kjøpt via finn.no av en hyggelig dame i lokalmiljøet. Deler av veggene er kledd med gammel parkett fra andre arealer som har blitt fornyet, forteller senterlederen.

Det har vært viktig for dem å tenke bærekraft i alle ledd i dette prosjektet. Også i selve etableringen og byggingen.

Omdømmeprosjekt

En kjent utfordring er ungdommer som henger på kjøpesenter, som kjeder seg og ikke alltid oppfører seg.

– Ungdommer har fått færre møteplasser med tiden. Nå har vi laget en arena for dem, og det gir dem i en tilhørighet til senteret, sier Hjørnevik.

Kvadrat i Sandnes
Kvadrat er en av regionens største møteplasser.

– Først og fremst er dette et omdømmeprosjekt. Vi klarer ikke å regne dette hjem i kroner og øre, erkjenner Hjørnevik Meland.

Men hun poengterer at de er med på å ta samfunnsansvar og bedrer sitt omdømme.

– Dette blir stadig viktigere for kjøpesentre, selv om vi er kommersielle aktører. Kvadrat gjør dette for å gi noe tilbake. Senterlederen forteller at de er positive til at også andre kjøpesentre kan gjøre det samme som dem og oppnå de samme gevinstene.

– Vi tar gjerne mot senterledelsen fra andre sentre på befaring her på Kvadrat og forteller dem om prosjektet.

Midt i arealet er det en «bålplass» som er et samlingspunkt.

– Kjøpesenter er en ideell lokalisering – lettere å bygge bro mellom det ideelle og kommersielle

Einherjar eSport ble startet 2019 fordi det manglet et organisert breddetilbud for ungdom innen e-sport og gaming.

– Visjonen vår var å få 'generasjon gamere med på laget’, forteller Hilde Gunn Ørland, en av flere som etablerte Einherjar eSport som et idrettslag.

Så langt har de kommet opp i ti avdelinger. De satte stor pris på initiativet fra Kvadrat om å få e-port-tilbudet inn på senteret for å gi et nytt tilbud til ungdommen.

Hilde Gunn Ørland er en av dem som bygget opp Einherjar, og jobber nå i tillegg i senterledelsen på Kvadrat.

– At Kvadrat tar ansvar, gir store muligheter til å sikre vekst for et idrettslag som vårt og til å drive det framover med kvalitet. Vi skaper sosiale møteplasser for ungdom. E-sport og gaming er en ung og ny kulturell revolusjon, noe vi tar vi på alvor. Ungdommen lærer å være med i en organisert klubb og være med på noe som er større enn dem selv. Vi trekker gamerne ut av ungdomsrom og isolasjon og lærer dem om lagspill, samhandling, kommunikasjon, gode verdier og sunne holdninger. Det er uten tvil ungdommen som er vinnerne her, fastslår Ørland.

Hun mener at et kjøpesenter er en ideell lokalisering.

– Det gir ekstra gode muligheter for å bygge broer mellom det ideelle og kommersielle.

Kvadrat er i praksis blitt et regionskontor for Einherjar. Ørland peker på at tilgang til bla møterom, og Kvadrats team fra både marked og drift er et stort pluss. I tillegg er det råflotte lokalet et flott utstillingsvindu for en ny og innovativ idrett. Dette er viktige ressurser for frivilligheten.

Einherjar har planer om videre ekspansjon til flere plasser. Tre-fire nye avdelinger er på gang.

– I oppstartsfasen bistår vi dem som vil starte opp nye Einherjar-avdelinger, avslutter Hilde Gunn Ørland.

Powered by Labrador CMS