Kronikk

Henrik Sommerfelt er Head of Scandinavia for CMC Markets.
Henrik Sommerfelt er Head of Scandinavia for CMC Markets.

Fulle lagre – men hvor er kundene?

Nye innkjøpsstrategier, lageroppbygging og resesjon er en dårlig cocktail.

Av Henrik Sommerfelt, CMC Markets

Problemene er langt fra løst i forsyningskjedene. Det er fortsatt betydelig mangel på mikrochips, hvilket skaper store problemer for mange bransjer, eksempelvis bilprodusenter. Samtidig sliter de med å få deler som tradisjonelt er blitt produsert i Ukraina, og nå melder bilfabrikantene også om mangel på dekk. Russland har en stor dekkproduksjon og leverer også mange av råstoffene. Flyfabrikanter som Airbus og Boeing har redusert produksjonen på grunn av leveringsproblemer på deler og komponenter. Skiftet til 5G-nettverket krever også betydelige mengder av mikrochips, så det er kamp om ordrene fra chipfabrikanter, som produserer på full kapasitet. Det forventes at leveringsproblemene vil fortsette langt ut i 2023.

Samtidig er det problemer i mange havner. I Storbritannia er det omfattende streiker i de store havnene i Felixstove og Liverpool. Det legger stort press på andre europeiske havner. Andre steder er det været som skaper problemer: I Kina er havnene i så vel Shanghai som Ningbo veldig utsatt for tyfoner, og sistnevnte har nylig vært stengt mens stormene raste. Den første uken i oktober er det Golden Week i Kina, hvor blant annet nasjonaldagen feires. De fleste fabrikker stopper produksjonen i denne uken, og havnene er derfor ekstremt travle i den siste uken før ferieperioden. Innkjøp til julehandelen er i full gang.

Nye innkjøpsstrategier

De voldsomme forsyningsproblemene vi har sett under coronapandemien og senere med krigen i Ukraina, har tvunget mange bedrifter til å legge om sin innkjøpsstrategi. Just-in-time-leveranser er gunstige når forsyningskjedene fungerer normalt, men prisen for å ha syltynne lagerbeholdninger har vist seg å være betydelig når leveranseproblemer eskalerer. Det kostet enorme summer og ga store utslag på både omsetning og resultat. Klok av skade har innkjøpssjefene tenkt: La oss fylle opp lagrene i tilfellet problemene vedvarer eller gjenoppstår.

Under og rett etter coronanedstengningene var kjøpelysten stor. E-handelen blomstret under pandemien, og da samfunnene ble åpnet, strømmet forbrukere ut på cafeer og restauranter, inn i butikker og opp i fly. Servicenæringen, alt fra restauranter til flyplasser, kunne ikke følge med på den voldsomme etterspørselen. Men så gikk det galt. Inflasjonen eksploderte, spesielt for folk med høyt energiforbruk eller stort transportbehov. Så kom renteøkningene, og det rammet familier med høye boliglån hardt. Fokus endret seg fra forbruk til overlevelse. Unødig forbruk og luksus spares nå i takt med at banken, bilen og matbutikkene suger til seg av kjøpekraften.

Hvor er kundene?

Denne uken fremla Nike sitt regnskap for første kvartal. Omsetningen økte med 4 prosent i forhold til første kvartal i fjor, takket være store tilbudskampanjer i USA. Lagerbeholdningen økte med 45 prosent, hvilket er bekymringsfullt. Salget i Kina falt med 20 prosent i lokal valuta, hvilket dels tilskrives coronasituasjonen og dels en forbrukertrend vekk fra vestlige merker over mot lokalproduserte produkter. Mange amerikanske forhandlere har også opplevd at lagerbeholdningene er langt høyere enn ønsket. Amazon lanserer den 11. oktober et 48 timer langt «Prime Early Access Sale» for å få redusert noe av sitt overflødige lager. Selskapet har – i erkjennelsen av de vanskelige markedsforholdene – også midlertidig stoppet byggingen av et stort logistikklager i Spania. Electrolux varslet sterkt fallende etterspørsel i deres tredje kvartal, noe som gjør at lagernivåene dermed er altfor høye. Elektronikkjeder har samtidig store lagerbeholdninger og mangel på produkter, som eksempelvis iPhone og Playstation 5.

Mindre frakt

Da transportgiganten FedEx la frem sine førstekvartalstall i midten av september, med varsel om markant fall i etterspørselen, så var det en slags makroøkonomisk værmelding til hele verden. I selskapets største divisjon, FedEx Express, falt fortjenesten med 69 prosent, drevet av et fall i fraktvolumet på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor. Aksjen falt 23 prosent, blant annet fordi selskapet forventet ytterligere motvind i de kommende kvartaler. Resultatene og forventningene som de store fraktselskapene rapporterer, er gode indikatorer på temperaturen i verdensøkonomien.

Resultatvarsler blir ikke større enn dette

Med fulle lagre, lav etterspørsel og pessimistiske forbrukere som holder hardt på lommeboken, er varehandelen veldig presset. Du kan nok forvente en Black Friday med ville tilbud i november. Når Electrolux tilbyr kjøleskap med stor rabatt, kan du også se frem til at Stockholm-børsen tilbyr Electrolux-aksjer med tilsvarende rabatt. Aksjen selges nå til cirka halvparten av prisen ved årsskiftet. Tross rabatten investerer jeg ikke i aksjer rettet mot et veldig nervøst forbrukermarked. Men kanskje skulle jeg investere i et nytt kjøleskap som bruker mindre strøm?

Kronikken ble først publisert i Finansavisen.

Powered by Labrador CMS