Kortbruken stiger, og andelen av kontaktløse betalinger øker.

Nordmenns kortforbruk stiger igjen

Etter markant fall i kortforbruket både i mars og april i år opplever vi igjen en positiv vekst i nordmenns kortbruk.

Den samlede kortomsetningen for mai i år steg med 1,75 prosent sammenliknet med mai i fjor. - Dette er første måned siden Covid-19 brøt ut hvor vi ser positiv vekst i kortomsetningen, sier sjef for data og analyse i Nets, Per Harald Strøm.

Covid-19 endrer kjøpsadferd

I mai ble det foretatt 159,6 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Dette utgjør et fall i antall korttransaksjoner på 12,1 prosent sammenliknet med mai 2019. I og med at omsetningen likevel stiger, kan vi trekke den slutningen at kundene fyller flere eller dyrere varer i kurven hver gang de handler.

- Også i mai opplevde vi en markant vekst i gjennomsnittskjøpet. Det viser tydelig at Covid-19 har påvirket nordmenns kjøpsadferd. Økt handel på nettet og færre daglige innkjøp er antagelig hovedforklaringene. Det kan også være utslag av at nordmenn har begynt å forberede ferien sin i Norge, fordi reiserestriksjonene fortsatt er sterke, fortsetter Strøm.

Økt optimisme

I alt handlet nordmenn varer og tjenester med betalingskort for drøyt 60 milliarder kroner i mai. Per Harald Strøm i Nets legger til at tallene generelt vitner om økt optimisme og klarhet i forhold til egen situasjon, men han minner samtidig om at norske bedrifter også kan ha opplevd fall i kontant omsetning.

- Flere bransjer har opplevd lettelser i restriksjonene denne måneden. Forbruket innenlands går også naturlig opp når nordmenn ikke har mulighet for å reise ut og bruke penger, forteller han og fortsetter:

- Vi må anta at man i mange bransjer har sett en nedgang i kontant omsetning. Digitalisering medfører et naturlig skifte fra kontanter til kort. Denne trenden har akselerert ytterligere i forbindelse med Covid-19.

Andelen av kontaktløse betalinger fortsetter å stige

Antagelig er nordmenn blitt vant til at det beste er å betale kontaktløst hvis man vil senke smitterisiko. Tallene viser i hvert fall at andelen som velger å betale kontaktløst fortsetter å stige.

- I forrige måned steg andelen av kontaktløse betalinger fra 64 til 68 prosent av alle BankAxept-kjøpene, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps og fortsetter:

- Vi ser vekst i bruk av BankAxept, mens bruk av internasjonale kort synker, hvilket til dels skyldes mangelen på turister i Norge per tiden. Sammenliknet med mai i fjor er veksten i det samlete kortomsetningen med BankAxept på 5,8 prosent, hvilket også skyldes at mange nordmenn, som ellers ville brukt et av sine internasjonale kort til å bestille en reise til Italia, heller benytter BankAxept til å forberede ferien i Norge.

Vipps AS valgte, sammen med norske banker, å øke beløpsgrensen for kontaktløs betaling uten pin fra 400 til 500 kroner etter at Covid 19 brøt ut. Dette ga mulighet til å foreta enda flere kortkjøp uten å komme i berøring med betalingsterminalen. Man kan betale kontaktløst på alle beløp, også de over 500, men da må man taste PIN-kode.

Oppgjøret for samlet kortbruk inneholder kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, herunder elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nettet eller via mobiltelefon, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet.

Powered by Labrador CMS