De to damene i Strikken AS på Meråker imponerer med å ha mange baller – for ikke å si garnnøster – i luften samtidig.

Kreativiteten blomstrer – møter koronakrisen med lokal netthandel

Næringslivet møter krisen med økt kreativitet. Et flertall av bedriftene i Værnesregionen har endret produkt- og tjenestetilbudet.

Av Odd Henrik Vanebo

– Kriseforståelse er en kraft for innovasjon, som i Værnesregionen har resultert i at en rekke handels- og håndverksbedrifter har etablert sine egne netthandelskanaler, sier Jon Uthus, leder i Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV), i en samtale med Retailmagasinet.

Næringsforeningen omfatter kommunene Tydal, Meråker, Selbu, Stjørdal og Frosta, og de senere år har de gjennomført tre bedriftsundersøkelser, og den siste fra januar i år viser at 56 prosent av bedriftene har endret produkt- og tjenestetilbudet etter at koronaen endret rammebetingelsene for hele næringslivet, mindre bedrifter i retail, horeca og håndverk/småindustri på bygdene ikke minst.

Uthus fremholder at hele 56 prosent er et overraskende høyt tall, og han sier seg veldig positivt overrasket.

Jon Uthus er leder i Næringsforeningen i Værnesregionen NiV.

Kreativitet

– Noen gode eksempler?

– Stugudal Handel, som er en Joker-butikk, har et naturlig oppland med bare 70 fastboende. I tillegg kommer 7000 utenbygds hytteboere som ved hyttebesøk er mer eller mindre faste kunder til Stuggudal Handel i sesongene. Med koronaen kom jo også et forbud mot å dra på hytta. Det lå an til en katastrofe for den opprinnelige landhandelen. Men de tok ‘krisen’ som en utfordring, og etablerte en ny handelskanal på nettet til hyttekundene. Som slo til.

Et annet eksempel:

Produkter fra Stolt Bryggeri i Stjørdal leveres på døra.

– Strikken AS i Meråker som selger garn, husflid og interiørartikler. De etablerte også sin egen kommunikasjons- og handelskanal på nettet, med tilbud om hjemkjøring. Her har de to damene kastet seg rundt og kjørt ut garn og husflidsartikler til hele bygda. Strikkelystne kunder fikk anledning til å bruke koronatiden til noe nevenyttig.

Ellers har de brukt både sosiale medier og videosamtaler til å skape en god handelsopplevelse på nettet. Dette er et godt eksempel lokal entusiasme både hus kundene og butikken, sier Jon Uthus.

Et tredje eksempel:

– Det lokale bryggeriet, Stolt, ble sterkt rammet da koronaen slo til. Ølbevillinger har jo strenge restriksjoner. Da problemet ble tatt opp med politikerne, møtte Stolt bare velvilje. Ny bevilling ga adgang til hjemlevering utenfor faste åpningstider, selvfølgelig med krav om nødvendig identifikasjon. Løsningen ble så god at Stolt Bryggeri i dag kan skilte med: «Vi leverer øl bestilt i nettbutikken hjem til deg!»

Hverdagsinnovasjon

Jon Uthus kaller de gode eksemplene hverdagsinnovasjon: et resultat av kriseforståelse og omstillingsevne.

– Foreningens rolle i denne lokale innovasjonsprosessen?

– Å fungere som katalysator – kunnskaps- og erfaringsdeling. På kontoret har vi en medarbeider, Lene-Mari Prøven, som er skikkelig dyktig på digital synlighet, og som kan bistå medlemmene aktivt.

Torsdag 11. februar holder foreningen et webinar hvor bedriftene får anledning til å dele kunnskap og erfaringer til gjensidig inspirasjon, opplyser Uthus.

Powered by Labrador CMS