Antall konkurser har falt, men trenden forventes å snu når det blir slutt på kompenasjon fra myndighetene.
Antall konkurser har falt, men trenden forventes å snu når det blir slutt på kompenasjon fra myndighetene.

16,8 prosent færre konkurser i detaljhandel

Konkursstatstikken for august viser en nedgang på 41 prosent sammenlignet med
i fjor. For detaljhandel var fallet på 16,8 prosent, men trenden forventes å snu når kompenasjonsordningene fra myndighetene opphører.

Publisert

Konkursene har også gått ned i Sverige og Danmark de siste månedene.

– Vi mener det først og fremst er kompensasjonsordningene som har reddet mange fra konkurs. Det endrer seg nå, sier Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode.

Detaljhandel, som slet med nedstenging på våren, har en nedgang i konkurser på 16,8 prosent.

– Detaljhandel har nok opplevd gode tider de siste månedene, da folk stort sett har holdt seg hjemme i Norge. Mange har nok brukt feriepengene sine på shopping i stedet, forklarer Ruud.

Det blir mindre konkurssalg. Konkurstallene for august viser en nedgang på hele 41 prosent.

I august gikk 216 bedrifter konkurs og 57 ble tvangsavviklet av myndighetene. I løpet av årets åtte første måneder har 3737 virksomheter gått overende, en nedgang på 13,6 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Sverige har hatt en ganske stor økning i konkursene tidligere i år, men opplever en nedgang på 31 prosent i august. Danmark har hatt en nedgang på 26 prosent i august og hele 35 prosent hittil i år.

Advarer om flere konkurser

Kredittøkonom Ruud i Bisnode peker på kompensasjonsordningene for næringslivet som viktigste årsak til at ikke flere bedrifter har gått overende, mens aktiviteten i økonomien går nedover.

– Ordningen hvor bedriftene har fått dekket deler av sine faste kostnader ved omsetningsnedgang har vært svært vellykket. Mange konkurser er en nok unngått. Imidlertid er ordningen avviklet fra og med september, så jeg er nok redd til at det vil medføre mange konkurser utover høsten, med flere arbeidsledige som en følge. Korona-krisen er jo ikke over, sier Ruud.

Verst for hotell- og restaurant

Den eneste bransjen som kan notere en oppgang i konkursene siste måned er hotell- og restaurantbransjen. Her har det vært en oppgang på 8 prosent. Størst nedgang har det vært innen lagring og transport og bygg- og anlegg, med nedgang på henholdsvis 26,8 og 25,8 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Powered by Labrador CMS