KONKURS: Tilbords har begjært oppbud.
KONKURS: Tilbords har begjært oppbud.

Tilbords konkurs

120 butikker hadde over 30 millioner i underskudd i år 2017.

Publisert

Grossist og kjedeselskapet i Tilbords er konkurs. Etter flere år med lave marginer og nedgang i omsetningen, har eierne 19. februar begjært oppbud i eierselskapene Tirag AS og Tirag Holding AS.

Eierne i Kitch`n overtok aksjene i hovedselskapet Tirag Holding AS fra kapitalfondet Herkules 15. november i fjor.
Etter denne tid har det blitt utført en betydelig opprydding og gjennomført betydelige kostnadskutt, hvorav 15 personer har mistet sine stillinger i administrasjonen. Avvikling av butikker og tidligere avgitte garantier har ført til at underskudd og nødvendige nedskrivninger har blitt betydelig høyere enn antatt, heter det i en pressemelding.

Daglig leder Odd Sverre Arnøy uttaler følgende:

– I forbindelse med overtakelsen forventet vi at tap og nødvendige nedskrivninger i balansen ville føre til et tap på kr. 20-40 mill. i 2017. Når vi nå kan konstatere at antatt tap og nedskrivninger blir mellom kr. 60-70 mill, kan vi ikke gjøre annet enn å begjære oppbud. Tidligere inngåtte forpliktelser på for høye nivåer innen alle områder fra normale driftskostnader til husleiekontrakter har medført at vi må konstatere at oppbud er eneste fornuftige løsning.

Arnøy sier dette om hvorfor det gikk galt:

– Når vi valgte å gå inn i Tilbords, var bakgrunnen at vi så betydelige potensialer i butikk-konseptet. Etter vår oppfatning har tidligere eiere hatt for stor fokus på import og grossist-funksjonen og etter vår oppfatning neglisjert utviklingen i butikkleddet. 20-25 årlige nedleggelser av butikker er ikke bærekraftig over tid. Suksess i dag må starte hos kunden. Når du vinner kunden, krever det kun god struktur bakover i organisasjonen for å sikre god lønnsomhet. Dette har vært suksessen i Kitch`n og dette trodde vi på også hos Tilbords.

Kjeden består i dag av 84 franchisetakere og 21 egne avdelinger. Franchisetakerne står på egne ben dersom de har en fornuftig økonomi og vil fortsette sin drift, ifølge pressemeldinge. Når det gjelder egne avdelinger vil videre drift bli avklart av konkursboet og hvem som vil videreføre driften etter konkurs. Uansett vil det bli flere butikker som vil bli lagt ned, utover de 15 butikkene som allerede har stengt dørene til nå i år.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Powered by Labrador CMS