Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke

Varehandel fortsetter veksten, men opplevelsesnæringene er ikke halvveis gjennom krisen

En ny analyse fra Virke viser store forskjeller i aktivitet mellom nedstengte kommuner og landet for øvrig. Én av fem virksomheter i nivå-5 kommuner opplever utfordringer med likviditeten.

Aktvitetsnivået i opplevelsesnæringene er ikke ventet å være tilbake før om to år, og da må virksomhetene hjelpes med grep på kort og lang sikt.

Virkes krav

  • Virksomhetene må kompenseres for mer av permitteringskostnader for første arbeidsgiverperiode.
  • Virksomhetene må få lavere rente og forlenget nedbetalingsperiode for utsatte skatter og avgifter.
  • Ny vurdering av statlig organisering og oppgaveløsing, med mål om å identifisere flere oppgaver som kan løses av aktører i privat og ideell sektor.
  • Vaksinasjonspass og avklaringer om rettigheter for andre immune, for økt aktivitet før full vaksinasjon

Smittebølge tre og nedstengningene som følger av denne rammer over 110 000 arbeidstakere i 17.000 virksomheter.

– Vi har en dynamisk smittevernstrategi, men da må også tiltakene være dynamiske og sørge for at virksomhetene reelt sett blir kompensert for de hurtige nedstengningene vi nå ser. Målet må være å gjøre bivirkningene så små som mulig for virksomheter og arbeidstakere, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Lang vei tilbake

Virksomhetene i de hardest rammede delene av handels- og tjenestenæringen forventer at det drøyer til 2022 før aktiviteten er tilbake for fullt.

– Vi må skape flere nye jobber i privat og ideell sektor for at velferdsstaten skal være bærekraftig. Koronakrisen gjør at vi har havnet bakpå. Det er bekymringsfullt å se at mange virksomheter tror det vil ta to år før aktiviteten er tilbake på samme nivå som før pandemien, sier han og legger til:

– Samtidig er det gledelig å se en vekst i nyetableringer, og vi må gjøre mer for å hjelpe disse selskapene opp og frem, sier Horneland Kristensen.

Kompetanseflukt

I den ferske medlemsrapporten fra Virke kommer det frem at 18 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har mistet nøkkelpersonell og kritisk kompetanse under pandemien. Innenfor reiseliv, kultur og opplevelser er andelen dobbelt så høy.

- Det bekymrer meg at virksomheter i kultur- og opplevelsessektoren, reiselivet og mange av de andre hardt rammede bransjene mister nøkkelkompetanse. Det kan også gjøre at veien tilbake blir mer krevende for virksomhetene. Aldri før har behovet for kompetansehevende tiltak som bedriftsinternopplæring vært viktigere, og det ser vi også på populariteten til disse ordningene, avslutter Virke-sjefen.

Powered by Labrador CMS