Bredt vareutvalg har gjort det bra i år.

– Noen har sitt beste år, andre sitt verste

Ferske tall fra SSB viser at butikker innen møbel, bredt vareutvalg, byggevare, dagligvare og elektronikk opplever sitt beste år noensinne. Virke mener oppturen for de som gjør det godt er viktig for norsk økonomi, men at oppturen er midlertidig.

Publisert

Skal arbeidsplassene og verdiskapingen som er skapt av oppturen vare, trengs det tiltak for å få ned grensehandel og fjerning av tekstiltollen, mener Virke.

SSBs detaljomsetningsindeks for september viser en vekst på 17,9 prosent for detaljhandelen samlet, sammenlignet med september i fjor. I september 2020 var det en mer handledag enn i fjor.

− Detaljhandelen gjør det svært godt med en tosifret vekst. Vi har nesten 100 000 flere arbeidsledige enn i februar, da er de arbeidsplassene og den verdiskapingen denne veksten medfører kjærkommen for norsk økonomi, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, og fortsetter:

Harald J. Andersen, direktør for Virke Handel.

− Deler av oppgangen kommer fra at vi bruker mer penger på hjemmene våre når vi reiser mindre, og ikke minst at vi gjør handlingen vår på norsk side av grensen med koronastengte grenser. Grensehandelen koster Norge mellom 10 000 og 20 000 arbeidsplasser. Med kraftige kutt i avgiftene for mineralvann, sukkervarer, tobakk og alkohol kan mange av disse arbeidsplassene flyttes hjem med umiddelbar virkning.

Kraftig økning i norsk netthandel, men Amazon kommer

Norsk netthandel har økt med 31,3 prosent hittil i år.

− De siste årene har nettbutikkene hatt en høyere konkursrate enn fysiske butikker, men under korona har konkursraten for nettbutikkene falt betydelig. I dag åpner Amazon i Sverige, og vi kan forvente en norsk lansering i nær fremtid. Det betyr at konkurransen vil bli enda hardere fremover.

Etterlevning fra 70-tallet

Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, peker også på at tekstiltollen ikke lenger tjener sin opprinnelige hensikt, og i dag gir utenlandske nettbutikker et utilsiktet konkurransefortrinn over norske.

− På 70-tallet hadde Norge en stor tekstilnæring som tekstiltollen beskyttet. I dag medfører tollen bare at butikker med lager i Norge må betale toll, mens nettbutikker som sender rett fra utenlandske lager slipper å betale toll. Dette er ikke konkurranse på like vilkår, og må avskaffes snarest, sier Andersen.

Tøffe tider for klær og sko

På samme tid som noen opplever sitt beste år noensinne, har andre det tøft. Butikker som driver med klær og sko har hittil i år opplevd en nedgang på henholdsvis 9,4 og 19,5 prosent.

− De delene av handelen som lever av det vi putter i hjemmet og i kroppen gjør det godt, men de som lever av det vi putter på kroppen sliter. Mer bruk av hjemmekontor gjør ikke bare at sentrumsbutikkene sliter, fordi det er færre mennesker i gatene, men også at vi kjøper færre varer for å ta oss godt ut, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS