Forbrukertilliten vesentlig styrket

CCI stiger til sitt høyeste nivå på ett år. Spesielt er tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet styrket.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 4,4 poeng i april, opp 5,2 poeng fra mars, viser den siste tillitsmålingen til analyseselskapet Opinion. CCI holder seg på et lavt nivå, selv om den er 7,3 poeng høyere enn i desember, da den var på sitt laveste nivå siden tidsseriemålingen ble startet i 2007. Tillitsindeksen har vært negativ i 18 måneder på rad, men ligger nå 1,9 poeng over gjennomsnittet for 2015.

- To av fire delindekser som utgjør den samlede tillitsindeksen stiger fra mars til april. Vi ser vesentlig styrkede forventninger til både egen økonomi og landets økonomi om 12 måneder. Størst fremgang ser vi for forventningene til landets økonomi, som går opp hele 12,0 poeng fra mars, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

- Arbeidsledighetsindeksen faller markant, hvilket er en positiv utvikling. Det er fortsatt usikkerhet å spore, men færre sammenlignet med foregående måneder tror at arbeidsledigheten vil stige de kommende 12 månedene. Vi må tilbake til oktober 2014 for å finne en lavere indeks. Nå ligger denne indeksen lavere enn gjennomsnittet for 2015, sier Høidahl i Opinion.

- Bunnpunktet for forbrukertilliten ble nådd i november og desember i fjor, etter en negativ utvikling over flere måneder. I denne perioden var det også stadig flere som forventet at egen økonomi ville være dårligere om 12 måneder. Tallene for årets fire første måneder viser at disse forventningene fortsatt er relativt lave, men de stiger altså markant i april og er på sitt høyeste nivå på ett år, sier Henrik Høidahl i Opinion.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Powered by Labrador CMS