Kjetil Wendelborg er managing partner i Smartpeople Search & Selection,
Kjetil Wendelborg er managing partner i Smartpeople Search & Selection,

Kamp om spisskompetansen i retail

Smartpeople merker endringene som skjer i retail når de rekrutterer. I noen stillingskategorier er det underdekning, og kjedene kniver om de beste hodene.

Publisert

Flertallet av rekrutteringsselskapene i Norge er generalister. I Norge har vi en liten håndfull selskaper som har rettet seg mot retail, og Smartpeople er ett av dem.

– Vi ønsker å rekruttere til bransjer vi kan noe om, understreker Kjetil Wendelborg, eneeier og managing partner i Smartpeople Search & Selection, overfor Retailmagasinet.

Selskapet ble etablert i 2000, og Wendelborg forteller at de i starten var nokså alene om å ha fokus på retail. Senere er ytterligere noen rekrutteringsselskaper kommet til som har retail og kjededrift som definert målgruppe.

Wendelborg forteller at de tidlig så potensialet i å rekruttere til kjeder. Retail og merkevare hadde behov for å få inn mer kompetanse, og behovet er ikke mindre i dag.

Smartpeople rekrutterer hovedsakelig til kjedenes hovedkontor, på alle fagfelt: Kategori innkjøp, drift, salg/marked, økonomi, e-handel.

– Dermed får vi bred innsikt i drivkreftene i retail, påpeker han. I tillegg gir bransjefokuset vårt et unikt nettverk av aktuelle og relevante kandidater til aktørene på kjedesiden.

Dagligvarehandelen ledet an

Opprinnelig jobbet Smartpeople mest mot dagligvare, men etterhvert fikk de forespørsler fra faghandelsaktører, eksempelvis Interbok/Libris (nå Norli Libris), XL-Bygg, Apo-kjeden. Nå er fordelingen mellom faghandel og dagligvare ca 50/50.

Faghandelens utvikling kom som et resultat av det som skjedde i dagligvarebransjen.

– Lokomotivet i retail er dagligvarehandelen. De har vært spydspissen på kompetanse, fastslår Wendelborg.

Faghandelen erkjente at de trengte å tilegne seg den samme kompetansen som dagligvare hadde.

– Vi ble forespurt av faghandelskjeder om vi kunne hjelpe dem å skaffe mer kompetanse. Men selv om faghandelen har kommet etter, ligger noen av sektorene fortsatt et stykke bak, sier Smartpeople-sjefen.

Mange av de samme drivkreftene gjelder både i dagligvarehandel og faghandel. Et markant skille er naturlig nok at det trengs mer fagkompetanse i faghandelen, men behovet for å forstå kundene og deres behov er det samme. Kunnskap om marketing, vareplassering og logistikk likeså.

Nye roller kommer

Kjetil Wendelborg tror faghandelen vil endre seg mer enn dagligvarebransjen framover grunnet økningen i netthandel. Han erkjenner at også de er spent hvordan retail vil utvikle seg, og hvordan det vil slå ut på etterspørselen etter rekrutteringstjenester, spesielt hvis man ser noen år fram i tid.

Men noe er sikkert: Fokus på digitalisering og e-handel skaper nye roller hos retailerne. Noen stillingskategorier vil avta, mens andre vil seile opp.

Search og digitale verktøy viktigere

Metodikken for rekruttering vil endre seg, tror Wendelborg. Blant annet er search blitt viktigere, og mer digitale rekrutteringsløsninger er definitivt på vei opp. Men nærhet til menneskene og menneskeorientering vil fortsatt være en nøkkelfaktor, tror han.

Smartpeople jobber mye med search. De anbefaler sine oppdragsgivere å sende ut et åpent signal i markedet om at de er på jakt etter kompetanse gjennom å bruke noe annonsering. Da signaliserer man at man er offensiv og ambisiøs, og det har en profilerende effekt for selskapene som ønsker å tiltrekke seg kompetanse og nye ledere.

– Vi gjør search parallelt med annonsering i nær 100% av våre oppdrag. Det er sjelden at annonsering alene gir ønsket resultat, sier Wendelborg.

Det gjelder eksempelvis stillingskategorier som key account, space management og e-commerce, særlig de mer smale etter sterkt etterspurte kompetanseområdene krever search som metode. Det samme gjelder selvsagt tyngre lederroller og de dyktigste på kjededrift.

Når man gjør search, er det selvsagt en fordel å ha jobbet mot den aktuelle bransjen i en årrekke og har bygget opp en database med navn på kandidater og eventuelle kilder.

Kamp om de beste hodene

Innen noen stillingskategorier er det i norsk retail mangel på gode folk.

– Vi har en kraftig underdekning på space og category management i Norge. Det samme gjelder de beste folkene innen e-commerce, forteller Wendelborg.

At mange kjeder har sitt hovedkontor i Sverige har bidratt til det fordi den tunge e-commerce-kompetansen i stor grad har ligget i Sverige. Derfor har det tatt tid å bygge opp fagmiljø i Norge.

De beste på e-commerce her til lands er derfor svært etterspurt.

Wendelborg var selv med på å bygge opp feltet category – og space management i Norge da han jobbet i AC Nielsen. Dagligvare var tidlig ute, mens faghandelen kom senere. Apotek-kjedene var blant de første innen faghandelen som tok space management på alvor og så verdien.

– Stillinger innen space management er det fånyttes å annonsere, sier Wendelborg.

Veksten i netthandel øker trykket på logistikkløsninger. Som så skaper et økt behov for kompetanse på logistikk. Man må kunne beherske verktøyene hele veien fra ordre til levering, samt gjøre riktig valg av logistikk – og distribusjonspartner og ERP-systemer.

Også distribusjonsselskapene har sin fulle hyre med å få tak i den riktige kompetansen.

Smartpeople merker at kjedene kniver mye seg imellom om de beste menneskene når de gjør headhunting, og det handler i stor grad om å gjøre seg stadig mer attraktive i arbeidsmarkedet for de fleste selskaper. Både nyutdannede og mer erfarne kandidater stiller klare krav til sine fremtidige arbeidsgivere, og det er ikke bare arbeidsgiverne som velger sine fremtidige ansatte. Kandidatene er svært bevisste i sine valg av fremtidige arbeidsgivere, og Employer Branding er et av de nyere virkemidlene. Å finne den riktige kompetansen er blitt et mer balansert marked, der det ikke lenger handler om et enveis-spill fra arbeidsgivers side. Ulike kåringer («Great Place to Work» o.l.) og rangeringer av selskaper er med på å støtte oppunder denne trenden.

Marketing spesialiseres

Fagfeltet marketing er i endring, forteller Wendelborg. Generalister på marketing finner man nå kun i de mindre selskapene. I større selskaper blir rollen gjerne delt på flere, eksempelvis sosiale medier, web-/nettsideutvikling, søkemotoroptimalisering/SEO og content marketing.

Kandidater som har markedsføringsutdanning fra en tid tilbake, og som har jobbet bredt, vil derfor kunne erfare at de ikke lenger passer like godt inn i en tid hvor det er blitt nye kanaler og mer spesialisering mot digitale flater.

Powered by Labrador CMS