Kolonial.no viser klimaavtrykket til handlekurven

Kolonial.no har sammen med CICERO utviklet tjenesten "Ditt klimaavtrykk". Kundene ser CO2-utslippene fra maten de kjøper og synliggjør effekten av endringer i hverdagsmenyen.

–– Mange av kundene våre ønsker seg en litt mer klimasmart hverdag, men mat og klima kan virke komplekst og vanskelig å få oversikt over. Derfor inviterte vi CICEROs klimaforskere til å jobbe sammen med våre utviklere om en tjeneste som gir et mest mulig korrekt bilde av klimaavtrykket fra maten i handlekurven, samtidig som det er enkelt og motiverende å gjøre endringer som kutter utslipp, sier Louise Fuchs, kommunikasjon og bærekraftansvarlig i Kolonial.no.

Norges første "klimakvittering"

I dag finnes det ingen standard for merking eller rapportering av klimatall for mat. Kolonial.nos nye tjeneste "Ditt klimaavtrykk" er det første Norske forsøket på å vise den reelle klimaeffekten av hver enkelts matforbruk.

– Både den nye klimaplanen til Regjeringen og Europakommisjonens Farm to Fork strategi nevner at arbeidet med merking er viktig, og fordelene med digital merking. Kolonial.no sitt verktøy kan bidra til dokumentering og evaluering av kosthold og endring. Fordelen med dagens løsning med få utslippskategorier er at man ikke overkompliserer men i stedet gjør det enklere å ta klimavennlige valg. Den digitale løsningen gir dessuten rom for enkel oppdatering av merking, og flere typer miljø- og bærekraftsinfo i fremtiden, sier Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO, senter for klimaforskning.

"Ditt klimaavtrykk" er en individuell oversikt som illustrerer klimautslippet fra handlekurven med felt i fargene rødt, oransje, gult og grønt, avhengig av ulike matvarers utslippskategori. Kunder får enkle, generelle tips til hvordan redusere klimaavtrykket fra maten, og kan selv se utslaget av små grep som å velge fisk eller vegetar fremfor kjøtt til middag.

- Vi vet at verktøyet dag ikke er en perfekt løsning, men vi må starte et sted. Nå inviterer vi alle leverandører og matprodusenter til å bidra med tall på CO2-utslippene fra sine varer, så kundene kan få et enda bedre og mer nøyaktig bilde av sitt reelle avtrykk, sier Fuchs.

Del av større klimasatsing

Kolonial.no har som mål å halvere alle klimautslipp fra egen verdikjede innen 2025, blant annet gjennom utslippsfrie biler. "Ditt klimautslipp" er ett av tiltakene for å gjøre det lettere for kundene å halvere utslippene fra egen handlekurv.

- Vi ønsker også å gjøre det lettere for våre kunder å velge vegetar til middag. 60% av kundene ønsker å spise vegetar minimum en gang i uka. For å hjelpe de på vei har vi alltid minst en vegetarrett i vår ukesmeny, og over 200 vegetaroppskrifter i vårt oppskriftbibliotek, sier Fuchs. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS