Røst er sammen med Bykle kommunene med høyest netthandel pr innbygger.

Oslo vekstvinner så langt i år – Røst og Bykle på shoppetoppen

Ingen enkeltkommune har hatt kraftigere økning i netthandelen per innbygger de siste ni månedene enn Oslo.

De ivrigste netthandlerne så langt i år er innbyggerne i de to små kommunene Røst i Nordland og Bykle i Agder.

Det viser Norges mest omfattende netthandelsrapport «Nordmenns shoppingvaner på nett». Rapporten baserer seg på Klarnas salgsstatistikk fra mer enn 7100 norske nettbutikker i de tre første kvartalene av 2020. Mellom en tredjedel og halvparten av all netthandel i Norge går gjennom Klarnas betalingsløsninger.

Klarna har også fått utført en representativ undersøkelse blant mer enn 1000 nordmenn for å kartlegge holdninger og forklare handlemønsteret bak den omfattende kjøpsstatistikken.

– Det at Oslo, som har den høyeste tettheten av fysiske butikker i Norge, har hatt en vekst som ligger hele 14 prosent over gjennomsnittsveksten i Norge så langt i år skyldes nok blant annet koronapandemien. Vår undersøkelse viser at en av to nordmenn har handlet mer på nett så langt i år. De aller fleste av disse oppgir også at de har gjort dette for å beskytte seg selv og andre mot koronapandemien, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Bykle og Røst på shoppetoppen

Blant kommunene hvor netthandelen har vokst mest de siste ni månedene, er også kommunene som ligger rundt Oslo overrepresentert. Det store unntaket er den lille kommunen Bykle i Agder. Her har veksten i netthandel så langt i år også vært på hele 14 prosent mer enn gjennomsnittet for perioden. Kommunen er sammen med Røst i Nordland den kommunen i hele Norge hvor hver enkelt innbygger har brukt mest på netthandel i årets første ni måneder.

– Mens Agder faktisk er det fylket i hele Norge hvor innbyggerne bruker minst på netthandel, er Bykle unntaket. Her har de faktisk brukt hele 73 prosent mer på netthandel enn landsgjennomsnittet. På topp 10-listen over kommunene som bruker mest på nett ligger de aller fleste kommunene i Nordland eller Troms og Finnmark, sier Elvestad.

Bykle er også den kommunen i Norge som har brukt mest per kjøp i hele Norge de siste ni månedene. Her var gjennomsnittskjøpet hele 24 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. På de to neste plassene følger Eidfjord i Vestland og Hemsedal i Viken fylke. Her handlet i gjennomsnitt innbyggerne inn handlekurver som var 23 prosent dyrere enn landsgjennomsnittet.

Netthandlet mest i nord, vokser mest på Østlandet

På fylkesnivå viser kjøpsstatistikken til Klarna at det ble handlet mest i Troms og Finnmark (20 prosent over landsgjennomsnittet) og Nordland (12 prosent over gjennomsnittet). Innbyggerne i Troms og Finnmark fylte også opp handlekurven sin på nett mest de første ni månedene. Her var gjennomsnittskjøpet ni prosent høyere enn for landsgjennomsnittet.

– De nordligste fylkene har over en lengre periode vært de flittigste til å bruke netthandelen. Spesielt kommunene som ligger lengre fra de store byene og kjøpesentrene har gjort mange av sine kjøp på nett. Samtidig kan vår undersøkelse tyde på at veksten, spesielt i Oslo og det sentrale Østlandet, kan endre dette mønsteret fremover, sier Elvestad.

8 av 10 vil handle mer på nett også etter at pandemien er over

Hele 83 prosent av dem som oppgir de har handlet mer på nett i år, oppgir nemlig at de vil fortsette å handle mer på nett fremover, også etter koronapandemien.

– Det viser med all tydelighet at dette er noe mer enn en midlertidig økning på grunn av en helt spesiell situasjon. Nye kundegrupper, spesielt de eldre, har for alvor begynt å handle på nett de siste månedene. Mange som tidligere handlet mye på nett, handler nå enda mer. Veksten skjer innenfor alle grupper, sier Klarna Norges markedsdirektør, Thomas Elvestad.

Kvinner handler mest, mens menn gjør de dyreste enkeltkjøpene

Ifølge Klarnas statistikk er det fremdeles slik at kvinner står for langt flere av netthandelskjøpene enn menn. Hele 70 prosent av kjøpene de første ni månedene er foretatt av kvinner. Samtidig har menn brukt langt mer penger per kjøp, hele 57 prosent mer, enn det kvinner har gjort.

Den klart mest populære kategorien blant kvinner er klær, sko og mote. Tre av fire kvinner som har handlet på nett, har gjort det innenfor denne kategorien. Blant menn er elektronikk mest populært. 61 prosent av menn som har handlet på nett, har kjøpt dette. (Pressemelding fra Klarna)

Powered by Labrador CMS