Årets kjøpesenter 2023

Kvadrat vant prisen Årets kjøpesenter 2023.

Kvadrat ble Årets kjøpesenter 2023

– Vi ønsker å gjøre en forskjell, sier de på Kvadrat, vinnerne av den gjeve prisen Årets kjøpesenter. 

Det har vært høyt nivå på deltakere i kampen om å bli kåret til Årets Kjøpesenter 2023.

Tre sterke finalister har blitt evaluert på til sammen 22 kriterier. Amfi Moa, CC Drammen og Kvadrat er alle gode kandidater som har kjempet om tittelen. Med denne prisen premieres det kjøpesenteret som totalt sett er best på alle elementer av kjøpesenterdrift.  

Etter grundig vurdering har juryen kommet frem til en enstemmig konklusjon og vinneren av årets kjøpesenter 2023 er Kvadrat.

Årets tre finalister har vist stor dyktighet i daglig drift, og juryen er spesielt imponert over det som gjøres på teknisk side. Med blikk både for bærekraft, kundesti og økonomi har de respektive driftsorganisasjonene stått frem med høy kvalitet.

Årets vinner har et bredt utvalg butikker, serveringssteder og tjenesteleverandører. Butikkmiksen er gjenstand for løpende fornyelse og oppgraderinger. Senteret er ikke redd for å teste ut nye ting, men er likevel sterkt opptatt av resultater. Alle leietakere må fortjene sin plass på dette senteret.

Go mad

Kvadrat stilte med en stor gjeng for anledningen, alle kledd i t-shirts med ordlyden Mad Crew. Senteret har sin egen gledespatrulje og nå vil de, inspirert av en av dagens foredragsholder, Cathrine Louise Finstad med kunstsprosjektet Norske hemmeligheter, i enda større grad ta inn over seg hvilken rolle kjøpesenteret spiller i enkelte folks liv.

 Juryens begrunnelse

Vinneren ligger i utkanten av en by, men har likevel gjort seg bemerket i et større område. Senteret har en historie som bygger videre på lokal industri, hvor handel ble det neste trinnet i den lokale næringsutviklingen. Dette utgangspunktet har skapt utfordringer for teknisk drift. Noe som har blitt løst gjennom klare mål, innovative løsninger og imponerende resultater.

Dette senteret har et stort nedslagsfelt med mange sterke konkurrenter, men husker likevel på at de beste kundene bor i nærheten. Senterets markedsføring gjennomsyres av stort engasjement, smittende entusiasme og hjertelig omsorg. Både for alle de ansatte og for nærmiljøet. 

Senterledelsen blir hele tiden utfordret av eieren med ny innsikt og store forventninger. Dette samspillet har skapt ett av de største kjøpesentrene i Norge.

Senteret har etablert flere tiltak innen bærekraft og sosialt engasjement, hvor det sosiale engasjementet blant annet har skapt et konsept til etterlevelser for flere.

Powered by Labrador CMS