Etter 17 års dvale gjenoppstår Norsk Kjøpesenterforening.
Etter 17 års dvale gjenoppstår Norsk Kjøpesenterforening.

Norsk Kjøpesenterforening gjenoppstår – konkurranse for første gang på 17 år

Norsk Kjøpesenterforening (NKF) gjenoppstår for å styrke fokuset på det norske markedet. Ifølge nyvalgt styreleder Trond Herberg skjer det etter ønske fra mange i bransjen.

Publisert

Gjenopprettelsen av den gamle foreningen – som har liggende sovende siden 2005 – har skjedd fort. Initiativtakerne startet prosessen rett før sommerferien.

Trond Herberg er styreleder i Norsk Kjøpesenterforening.
Trond Herberg er styreleder i Norsk Kjøpesenterforening.

– Det er ønske om en ren norsk forening med fokus på det norske markedet, forklarer Herberg.

To foreninger konkurrerer

Dermed blir det et konkurranseforhold mellom kjøpesenterforeninger på det norske markedet etter at NCSC har vært alene de siste 17 årene. I årene 2000-2004 hadde NKF og NCSC et samarbeid som innbar at medlemmer i begge foreninger kunne delta på hverandres arrangementer til medlemspris. Fra 2005 ble foreningen drevet som NCSC avdeling Norge. Fra 2010 drev NCSC alene i eget navn.

I en pressemelding kommer den gjenoppståtte kjøpesenterforeningen med en programerklæring om at de skal styrke og fremme kjøpesenterbransjen i Norge gjennom informasjon, aktiviteter og seminarer med mål om å øke kompetansen og innsikten for kjøpesenter, handels-, service-, og serveringsaktører i Norge.

Foreningen skal tilby gode møteplasser, faglige nettverk og studieturer gjennom året for påfyll av nyheter, trender, inspirasjon og erfaringsutveksling.

Thomas E. Rønning er Direktør Kjøpesenter i Olav Thon Gruppen.
Thomas E. Rønning er Direktør Kjøpesenter i Olav Thon Gruppen.

Tunge aktører er allerede med

Følgende selskaper har allerede meldt seg inn i foreningen: Olav Thon Gruppen, Alti, DNB, Scala Eiendom, Steen & Strøm, Storebrand, E. C. Dahl Eiendom, Bitastad, Reitan Convenience og Oslo Handelsstands Forening.

Thomas E. Rønning, Direktør Kjøpesenter i Olav Thon Gruppen, uttaler:

– Olav Thon Gruppen ser et behov for å være enda tettere på vårt norske marked. Det innebærer en nær møteplass hvor vi kan dele erfaringer og skape løsninger sammen med den norske bransjen. Det handler om entusiasme og gode lokale løsninger med fokus på hva det norske markedet trenger. For våre svenske senter finnes det alternativer til NCSC, og vi vil i samhandling med vårt kontor i Stockholm finne nye løsninger på dette markedet.

Hans Jørgen Mørland er adm. dir. i Scala Eiendom.
Hans Jørgen Mørland er adm. dir. i Scala Eiendom.

Hans Jørgen Mørland, administrerende direktør i Scala Eiendom, uttaler:

– For oss som jobber i det norske kjøpesentermarkedet er det viktig med en aktiv forening som kjenner hjemmemarkedet og som jobber helhetlig på vegne av bransjen. Vi ser frem til å være en aktiv part i Norsk Kjøpesenterforening.

Powered by Labrador CMS