Trond Ramsøskar
Trond Ramsøskar

Kjøpesenteret - fremtidens kontorarbeidsplass?

Det gode byliv, arealutnyttelse, bærekraft, ren luft og transportløsninger: Byutvikling er et hett tema. Søkelyset bør nå rettes mot nye samlokaliseringsløsninger.

Av: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar: trond@ramsoskar.no
Ramsøskar Interiørarkitekter: www.ramsoskar.no

Mange spår massenedleggelse for kjøpesentrene. De glemmer at sentrene har vist seg svært tilpasningsdyktige og endringsvillige. Dette skyldes både den fleksible måten de er bygget på og det faktum at de er lydhøre for endringer i markedets preferanser. I øyeblikket omstilles de for å møte konkurransen fra netthandelen. Helt nye tilbud ser dagens lys.

Fremtidens kjøpesenter blir ikke slik vi kjenner det i dag. Utviklingen går mot opplevelsessentre der kundene ikke nødvendigvis kommer for å shoppe, men like gjerne for å se og oppleve noe. I prinsippet snakker vi om småskala destinasjonstankegang: Der vi i dag finner butikker, treningssenter og spisesteder, vil flere tilby kino, kulturtilbud, bowling og andre familieaktiviteter. I tillegg kommer tjenester man vanligvis ikke finner på kjøpesenter. Hva med for eksempel å legge til rette for feiring av livets store begivenheter? Kjøpesentrene blir dermed et sted der vi kan ha det hyggelig sammen med familie og venner. Dette vil gi dem helt nye konkurransefordeler sammenlignet med netthandelen som i de fleste tilfeller er en usosial og ensom aktivitet.

Kjøpesenteret er ikke marginalisert

Moderne byutvikling trekker i samme retning. I vår tid vurderes det som uhensiktsmessig at alle skal transporteres inn til et sentrum for å jobbe, handle, gå på kafé osv. Bærekraftig byutvikling innebærer bl.a. å minimalisere transport og å bygge opp livskraftige bydeler der det meste er kortreist. Resultatet er det vi kan kalle kompakte bydeler, for eksempel Storo, Snøbyen på Lørenskog, Laguneparken i Bergen osv. Dette er prosjekter Ramsøskar Interiørarkitekter har deltatt aktivt i.

Det et er ikke vanskelig å se for seg at kjøpesenteret får en sentral rolle som navet i nabolaget - slik mange nærsentre allerede er. I korona-perioden har kundene flokket seg rundt nærsenteret. Mange melder om opp mot 40 % økning i omsetningen. Det skyldes ikke bare stengte grenser. Kjøpesenteret blir ikke marginalisert; det blir tvert i mot viktigere.

Nye konstellasjoner

Vi har lenge sett kjøpesenter kombinert med servering, bibliotek/andre kulturtilbud eller helsetjenester. Slike samlokaliseringsløsninger bør videreutvides og settes i system. Kjøpesenter og kontorarbeidsplasser er en hittil sjelden variant. Gevinstene vil være store for alle interessentgrupper:

1) Arbeidsgivere

Bedriftene får tilgang til fasiliteter uten å organisere dem selv. Kantinetilbudet kan reduseres til en kaffemaskin. Toalettkjernen kan legges til fellesarealene. Arbeidslunsjer og coworking-aktiviteter kan finne sted utenfor egne lokaler i senterets serveringssteder. Bedriftene kan dermed konsentrere seg om kjernevirksomheten sin og slipper å drive nødvendige tilleggstjenester.

Arealbehov og leiekostnader reduseres dramatisk når sosiale soner, kantinefasiliteter og toaletter ikke inngår.

2) Arbeidstakere

Nødvendige hverdagstjenester blir kortreiste og lett tilgjengelige: butikker, treningssenter, frisør, hudpleie, helsetjenester. Parkeringsmuligheter finnes også; i sentrum er det en knapphetsfaktor.

Det blir enklere å få tidskabalen til å gå opp når transportetapper mellom de nevnte tjenestene kan unngås. Man handler på vei til bilen og ikke på vei hjem.

Kjøpesenteret tilbyr en rekke treffpunkter for sosial aktivitet gjennom hele dagen og etter arbeidstidens slutt. Man kan gå fra jobb til restaurant til kino og deretter til bilen. For dem som velger å være uten bil, tilrettelegger flere kjøpesenter for bl.a. bildeling og shuttlebuss.

3) Næringsdrivende i kjøpesenteret

Kapasiteten kan utnyttes gjennom hele åpningstiden – ikke bare visse tider på dagen. Restaurantene får frokostgjester og møteservering.

Kundegrunnlaget styrkes, og man får flere faste kunder som jobber på senteret. Disse kan man knytte til seg med for eksempel egne lojalitetsavtaler.

4) Samfunnet og fellesskapet

Levende bydeler utvikles, og et rikt og godt byliv kan leves også utenfor sentrum

Transportbehovet reduseres. Passasjergrunnlaget krymper og dermed også behovet for infrastruktur. Dette gir klimagevinst, renere luft og mindre støy.

Jeg tror at kjøpesenteret blir det nye møtesenteret. I fremtidens arbeidsliv blir skillet mellom arbeid og fritid mindre tydelig enn det er nå. Det vil gjøre kjøpesenteret langt mer sentralt enn i dag.

Powered by Labrador CMS