Jan Matre er daglig leder både i KDR Stavanger og Norsk Butikkdata.
Jan Matre er daglig leder både i KDR Stavanger og Norsk Butikkdata.

Fortsatt mange ikke-godkjente kassasystemer i bruk

Manglende sanksjoner etter innføringen av ny kassalov har resultert i at en del virksomheter fortsatt skyver på investering i nye kassasystemer. Norsk Butikkdata tilbyr både enkle og komplekse butikkdatasystemer til retail.

Norsk Butikkdata AS i Stavanger leverer butikkdata-, kassa- og betalingsløsninger til retail. Selskapet er en knoppskyting av KDR Stavanger AS som er mest kjent for IT-systemer for servering og bevertning. Jan Matre er daglig leder for begge selskapene og forklarer hvorfor de etablerte Norsk Butikkdata som eget selskap:

– Vi ønsket å satse på retail etter økende forespørsler fra kunder. Vi etablerte eget selskap, blant annet for ikke å blande KDR-merkevaren inn i en ny bransje.

Satser på retail

Retail utgjør fortsatt bare tjue prosent av omsetningen, men andelen er stadig voksende.

– Vi får stadig nye kunder, og retail er et større marked enn servering, sier Matre.

Han understreker betydningen av å ha kunnskap om bransjene man selger løsninger til:

– Vi har kjent restaurantbransjen godt lenge, og vi setter vår ære i å kjenne behovene i retail like godt.

Det er forskjeller mellom servering og retail, blant annet på terminologi og funksjonskrav. Butikkdatasystemer egner seg derfor dårlig på tvers av ulike bransjer. Det finnes ikke kassasystemer som passer på tvers av alle bransjer, for behovene er ulike, påpeker Matre. Valg av kassesystem bør derfor følge bransjen man er i.

Norsk Butikkdata har en produktportefølje som egner seg godt for nystartede selskaper, for prisen er lav. Systemet kan tilpasses til den aktuelle bransjens behov.

– Det er sjelden at to systemer er like. Vi skreddersyr løsningen i samarbeid med kunden, sier Matre.

Ny kassalov innført

Kassaloven ble innført med virkning fra 1. januar i fjor. Da det ble kunngjort at en strengere lov skulle innføres, økte antall leverandører i bransjen.

Det er forskjeller mellom servering og retail, blant annet på terminologi og funksjonskrav. Derfor har KDR Stavanger etablert Norsk Butikkdata AS som eget selskap som skal levere butikkdata og kassesystemer til retail.
Det er forskjeller mellom servering og retail, blant annet på terminologi og funksjonskrav. Derfor har KDR Stavanger etablert Norsk Butikkdata AS som eget selskap som skal levere butikkdata og kassesystemer til retail.

– Mange leverandører ville ha en del av kaken. Mellom 2016 og 2019 ble anslagsvis antall leverandører tredoblet, forteller Matre.

Det er kjent at det dessverre er blitt solgt nye kassasystemer som ikke oppfyller de nye vilkårene, og en del leverandører er blitt borte, forteller han. Og mange har tatt inn kassesystemer som et tilleggsprodukt hvor man i utgangspunktet gjerne har solgt helt andre typer løsninger.

I henhold til den nye loven må leverandørene erklære at produktene oppfyller kravene. Men at kassesystemet er oppført i Skatteetatens lister over produkterklærte systemer trenger ikke nødvendigvis å bety at de oppfyller forskriften.

Resultatet er at mange virksomheter rundt omkring i landet fortsatt ikke har anskaffet seg kassasystemer som oppfyller de nye kravene. Mange venter de til de får pålegg, for foreløpig er det lite som tyder på at myndighetene vil gi bøter.

Og som en konsekvens sitter en rekke leverandører av kassasystemer med større lagre av kassasystemer enn de planla.

Produkter

Norsk Butikkdata har et spekter av løsninger, fra enkle og rimelige til komplekse, skybaserte systemer egnet for kjededrift.

Kassaapparatet CHD6800 MiniPOS er enkelt og erstatter gamle 'knappesystemer'.
Kassaapparatet CHD6800 MiniPOS er enkelt og erstatter gamle "knappesystemer".

– Vi har systemer i alle prisklasser, selvsagt godkjente. Vi har lavere kostnader enn mange store leverandører. Det er viktig for oss å ha et entry level-alternativ, altså hyllevare, sier Matre.

Nyetablerte virksomheter velger ofte slike systemer. De vil typisk begynne i det små for å holde kostnadene nede.

Kassaapparatet CHD6800 MiniPOS er et enkelt system som Norsk Butikkdata valgte etter lang sondering, utvikling og testing. Det er ikke skybasert, men erstatter gamle "knappesystemer". Kundene er ikke pålagt noen månedspris, men de fleste velger likevel det for å ha tilgang til service..

Norsk Butikkdata er forhandler av Susoft skybaserte butikkdataløsninger.
Norsk Butikkdata er forhandler av Susoft skybaserte butikkdataløsninger.

På butikkdata er Norsk Butikkdata blant annet forhandler av Susoft skybaserte butikkdataløsninger som kan leveres på Android maskinvareutstyr.

Landsdekkende

Ordrer kommer fra hele landet, og de har kunder helt opp til Nord-Norge. Regioninndeling av markedet – slik det tradisjonelt har vært – er blitt mer kunstig etter hvert som nettet er blitt viktigere.

– Men aktivt salg gjør vi kun lokalt. Noen kunder foretrekker å ha en lokal leverandør, forklarer Matre.

Fjernstyringsverktøy gjør at service kan utføres fra distanse. Komponenter sendes i posten, ferdig konfigurert.

Når nye versjoner skal lanseres, testes de typisk først ut på kunder som ikke er de mest avanserte. Da kan feil lukes ut før løsningen rulles ut bredt, herunder til de mest avanserte kundene.

KDR Stavanger eies av Jan Matre (40 %), Espen Marås (40 %) og KDR Oslo (20 %), mens Norsk Butikkdata eies 50/50 av Matre og Marås.

Powered by Labrador CMS