Fra 1. januar 2019 er det kun tillatt å bruke kassasystem som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og funksjoner regelverket setter. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, sier Astrid M. Dugstad Tveter, Skatteetaten.
Fra 1. januar 2019 er det kun tillatt å bruke kassasystem som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og funksjoner regelverket setter. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, sier Astrid M. Dugstad Tveter, Skatteetaten.

Alle kassaapparater må oppgraderes i løpet av året

Bedrifter som driver kontanthandel må innen utgangen av 2018 få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kraven den nye kassasystemloven stiller. – Ett år går fort, så ikke vent for lenge med planleggingen, råder seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skatteetaten.

Publisert

Det nye kassasystemregelverket trådte i kraft for leverandørene allerede 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystemer som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket, skriver Skatteetaten i en pressemelding. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende systemer, fikk bokføringspliktige foretak ytterligere to år på å oppgradere sine kassasystem.

– Vi er nå halvveis i overgangsperioden, og vi anbefaler derfor at de som driver med kontantsalg gjør seg kjent med de nye lovkravene, sier Dugstad Tveter. – Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre seg om det eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften skaffe et nytt system og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg.

Må være produkterklært

For fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstille lovkravene og er utstyrt med en såkalt produkterklæring fra leverandøren. På skatteetaten.no/kassasystem finnes en oppdatert liste over de leverandører som har produkterklært sine kassasystemer hos Skatteetaten. – Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet oppfyller kravene i det nye regelverket, mener Dugstad Tveter.

Vil bekjempe svart økonomi

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og unndratt kontantomsetning i en del bransjer. - I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker unndratt omsetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette er en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med, mener Dugstad Tveter.

Den nye lovgivningen krever at kassasystem skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er også innført forbud mot enkelte typer funksjoner.

Risikerer gebyr ved overtredelse

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt kassasystem på plass da, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr på 11030 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.

– For å bli kjent med det nye regelverket, er det lurt å ta en titt på våre hjemmesider, oppfordrer seksjonssjef Tveter. Her er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem og ofte stilte spørsmål og svar.

Powered by Labrador CMS