Roy Tuhus er direktør for retail i Securitas og skal bygge avdelingen videre.

Securitas tilpasser sikkerhetsløsningene til kjedene

Securitas satser for fullt for å bli største sikkerhetsleverandør til norsk retail. De deltar gjerne med rådgivning til kjedene i den betydelige endringsprosessen som handelen går gjennom.

Publisert

Securitas har et bredt spekter av sikkerhetstjenester som de tilbyr til norsk retail:

Intelligent kameraovervåking, RFID, varesikring, alarm, svinn- og kontrolltjenester.

– Vi har fokus på samspillet mellom teknikk og mennesker, ikke på komponenter, sier Roy Tuhus, direktør for retail i Securitas, til Retailmagasinet.

Han er ansvarlig for å bygge opp Securitas' avdeling for retail og har jobbet med sikkerhet helt siden 1989. Da Securitas i 2006 solgte ut sin teknikk-divisjon Systems til Niscayah/Stanley, forsvant de tekniske leveranser ut. Securitas etablerte på nytt en teknisk divisjon i 2012, og sommeren 2016 kjøpte Securitas Infratek Security Solutions. Med oppkjøpet av Infratek fikk man en plattform å bygge videre på, og det er en klar ambisjon at divisjonen skal videreutvikles.

– Vi skal bli største totalleverandør av sikkerhet overfor retail også, og det vil ikke ta mange år før vi er der, konstaterer han.

Securitas har både teknikk og manuelt i samme selskap og skiller seg med det fra de fleste av konkurrentene.

Securitas har som ambisjon å bli største totalleverandør av sikkerhet overfor retail, og regner med at det ikke vil ta mange år før de er der.

– Vi er en eksklusiv leverandør av sikkerhet og forebygging av svinn. Securitas har 6.000 vektere i Norge, og vi er det største sikkerhetsselskapet. Ikke bare i Norge, men i verden, sier Tuhus.

Blant kjedene som de har på kundelista er blant annet Lindex, Voice, Fotballshop, Flügger, Stormberg og Coop.

– Vi skrev flere kjedeavtaler i fjor, og det vil bli flere i år, fastslår Tuhus.

RFID med kort payback

Infratek var markedsleder på RFID, og det er blitt et viktig forretningsområde for Securitas.

I fjor begynte Securitas med utrulling av RFID til Voice-kjedens egeneide butikker som inkluderer Match, VIC og Boys of Europe. RFID innebærer at varene til enhver tid kan spores ved hjelp av en identifikasjonsetikett som er festet på varen. Man tar strekkoden på etiketten, leser den inn i en liten datachip inni RFID etiketten, og gjør dermed informasjonen digital.

Man kan da få kontroll på hvor varene befinner seg, om det er på lager, i butikken, på nettlager eller til og med inne i prøverom. Dette gir fordeler både for kjeden og kundene.

Varetelling utføres med en håndholdt leser som føres over varene i butikken, og på få minutter er alle varer i hele butikken telt med svært høy nøyaktighet. Stormberg opplyser at de bruker 15-20 minutter på telling i sine butikker.

– Hvor lang payback bør man regne med for investeringer i RFID?

RFID gjør varetelling svært effektivt. Man får oversikt over hvor varene befinner seg.

– En investering i RFID betaler seg fort tilbake gjennom mye raskere og billigere varetelling i løpet av kun få måneder. I tillegg bruker stadig flere RFID også til sikkerhet gjennom antenner i inngangspartiet. Vi har så langt levert RFID til mere enn 900 butikker i Norge, og antallet øker, svarer Tuhus.

Retail i endring, Securitas vil bistå

– Vi har fått høre at Securitas er et flott selskap, med mange avdelinger og ansatte. Når vi nå satser på retail, skal hver kjede få én kontaktperson å forholde seg til, dette for at våre kjedekunder skal få raskest og riktig bistand sier Tuhus.

I øyeblikket er seks KAM'er ansatt, og framover skal ytterligere to ansettes.

Sikkerhetsløsningene blir tilpasset hver enkelt kunde med basis i en sikkerhetsvurdering.

Retailbransjen befinner seg som kjent i en stor endringsprosess. Økonomien er presset av endret konsumentatferd og økt konkurranse fra netthandel. En rekke kjeder gikk konkurs i fjor, og flere blir det nok dessverre i inneværende år også, tror Tuhus. Driftsmodellene endres, og Securitas vil gjerne delta aktivt i endringsprosessene sammen med kundene.

– Kjedene spør oss om råd til mer effektiv drift. Fordi marginene i retail presses, må også sikkerhetsløsninger bli billigere og effektive. Det er kjedene som klarer å tilpasse seg den nye virkeligheten som overlever, påpeker Roy Tuhus.

Han understreker betydningen av at leverandørene forstår helheten i retail. Det holder ikke bare å være god på eksempelvis varesikring. Ikke bare kjeder, men også en del av sikkerhetsleverandørene til retail vil forsvinne av den grunn, mener han.

Teknologi er i rask utvikling. Tuhus viser til at flere kjeder foretar pilottester for å kunne ha butikker uten ansatte, som Amazon Go. Coop åpner Extra snart døgnåpen butikk i Bogstadveien som vil være ubemannet på natten.

– Vi må tilpasse oss til ønskene fra kundene, og kunne snu oss rundt på en femøring.

Derfor er retail nå samlet i en egen avdeling hos oss i Securitas, sier Tuhus.

Færre utrykninger, sparer penger

Alt styres fra Securitas' nybygg på Hasle som de flyttet inn i 1. mars i fjor. Før innflyttingen var virksomheten spredt på tre adresser i Oslo. Operasjonssentralen i nybygget tilfredsstiller de nye, tøffe kravene til slike sentraler, og er sertifisert etter normen EN50518.

Antall utrykninger faller. Sensorer er blitt bedre og genererer færre falske alarmer. I tillegg er det mer utbredt med videoverifisering av alarmer på operasjonssentralen før det skjer utrykning.

Siden det frigjøres mye tid på sparte utrykninger, kan Securitas finne andre oppgaver som de ansatte kan utføre. Blant annet bidrar de stadig sterkere til helsesektoren. Ikke alle uttrykninger her må håndteres av fagutdannet helsepersonell. Det er et uttrykt ønske fra myndighetene om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, noe som øker behovet for alarmsentraler og beredskap.

Vekterne ansvarsområde blir større. Blant annet gir de nå kundene opplæring på brann. VR-teknologi brukes i opplæringen.

Videooverføring til operasjonssentralen øker kraftig. Ved hjelp av bedre programvare kan også flere tradisjonelle Kontrolltjenester utføres sentralt fra operasjonssentralen, noe som gjør tjenestene billigere og mere effektive.

Distributør

Securitas er distributør for Nedap Retail som er global markedsleder på RFID-løsninger til retailmarkedet. – Securitas er også distributør for den andre store produsenten innen spesialiserte RFID og retailløsninger – Sensormatic. Siden Securitas er et globalt konsern, blir de ofte valgt som distributør av globale produsenter.

H&M er en av de internasjonale kjedene som bruker løsninger fra Nedap Retail som for eksempel Cube og varesikring. Blant annet brukes Cube i H&Ms helt nye flaggskipbutikk på Karl Johan.

Powered by Labrador CMS