Strømmen Storsenter tar mål av seg å være landets tryggeste kjøpesenter.

– Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet

Senterledelsen på Strømmen Storsenter har gjennom mange år jobbet med å heve sikkerheten på senteret. De har uttalt at de bestreber seg på å være landets tryggeste kjøpesenter.

Publisert

Strømmen Storsenter har hovedfokus på sikkerhet og trygghet både for de ansatte og kundene på senteret, og de har vært blant Olav Thon Gruppens sentre med lavest svinn.

Økning i koronaåret

Fra sommeren og utover høsten erfarte også Strømmen Storsenter en jevn økning i antall butikktyverier. Blant annet merket de trenden med at flere barn og ungdommer begikk tyveri.

– Ja, også vi opplevde trenden, selv om de vi tar er fra seks til åtti år, altså et stort aldersspenn, bekrefter driftsleder Kristian Ruud overfor Retailmagasinet.

Kristian Ruud er driftsleder på Strømmen Storsenter.

Det finnes ikke noen entydig forklaring på denne utviklingen, men Ruud tror at én kan være sosial nedstenging, at det er lite for ungdom å finne på. En annen årsak – uavhengig av korona – kan være kjøpepress, ønsket om å følge moten som de andre, uten at man har råd.

I høst ble det fra mange steder i landet rapportert om en bølge av tyverier inspirert av Tik Tok, hvor unge tyver filmet hverandre mens de stjal, og hvor videoene senere ble delt i sosiale medier. Mange unge begikk sist første lovbrudd under denne trenden. Klær og kosmetikk var de mest populære varene.

– Vi anmelder alt vi kommer over. Så blir det opp til politiet å avgjøre, sier Ruud.

Erfaringsmessig blir de aller fleste mindre sakene henlagt, men endel saker går heldigvis inn i rettssystemet.

Tyver utstyrt med barnevogn

En annen trend som gjorde seg gjeldende fra sommeren og utover var tyveri med barnevogn.

– I høst hadde vi på få uker sju tilfeller med barnevogn som vi anmeldte. I to av tilfellene var det ikke engang barn i vogna. Vogna ble kun brukt til å samle tyvegods, forteller Ruud.

Tyvene hadde altså planlagt tyveriene godt for å få mest mulig utbytte av «besøket». De stjal typisk klær, mat og parfyme.

I høst opplevde Strømmen Storsenter en rekke tyverier med barnevogn. T.v. Steinar Vadla Risa fra Vadla Trygghetsbyrå og t.h. senterleder Kristian Ruud.

Strømmen Storsenter merket derimot ingen særlig økning i antall tyverier i julehandelen. Antallet lå omtrent som ellers i året.

– I sum endte 2020 med en liten økning i svinn og tyverier, sier Ruud.

Vektere og politisamarbeid

Strømmen Storsenter bruker både uniformerte og sivile vektere. Dette er tiltak de har hatt i 20 år og som har gitt senteret et rykte i kriminelle miljøer. De kriminelle miljøene vet hvor de uniformerte vekterne befinner seg, mens de sivile vekterne skaper uforutsigbarhet for dem. Sivile vektere glir inn i mengden av folk, og ser uten selv å bli sett. De stikker seg ikke ut blant folk flest siden de går rundt i vanlige klær.

I tillegg til bruken av vektere skryter Kristian Ruud av samarbeidet de har med det lokale politiet.

– Vi har et svært godt samarbeid med forebyggende enhet i politiet, hvor en fast representant stiller jevnlig i møter på Strømmen Storsenter, forteller han.

Gjennom pandemien har Strømmen Storsenter hatt dedikerte vektere for å følge opp smittevern.

Det uniformerte vaktholdet leveres av Avarn Security AS og det sivile vaktholdet av Vadla Trygghetsbyrå.

Digitale svinnkurs og sikkerhetsgruppe

Ansatte på Strømmen kurses i sikkerhet flere ganger i året. Medarbeidere får muligheten til å friske opp sine kunnskaper om hvordan man kan forhindre butikktyverier. Grunnet korona er svinnkursene i år blitt arrangert digitalt. Kursene tilbys alle leietakere på senteret og leveres av Vadla.

I tillegg til svinnkursene ønsker Strømmen Storsenter å involvere butikkene på senteret.

– Vi har en sikkerhetsgruppe på tvers av butikker og bransjer som møtes seks-ti ganger i året hvor tall på anmeldelser og svinn gjennomgås og erfaringer deles, forteller driftslederen.

I koronatiden arrangeres svinnkursene for de ansatte på Strømmen Storsenter digitalt.

Senteret deler ut "Sikkerhetsnytt" hvor det gis tips og hendelser innen tyveri og naskeri beskrives.

– Vi ønsker å involvere, og gruppa bidrar til økt bevisstgjøring og engasjement, sier Ruud.

For å bli bedre mener han at man må "være på" og fortsette med de tiltakene man allerede gjør, enda mer systematisk.

De store kjedene har som regel sine egne opplegg innad i kjeden, i tillegg til dem som senterledelsen på Strømmen kjører.

Storsenteret benytter overvåkningskameraer i fellesarealene for å kunne dokumentere episoder i etterkant, noe som er svært nyttig.

Powered by Labrador CMS