AMFI Geilo er med på søksmålet. (Foto: Thon Eiendom)
AMFI Geilo er med på søksmålet. (Foto: Thon Eiendom)

Amfi i rettssak på Geilo

Det er en vidløftig erstatningssak som kommer opp for Hallingdal tingrett 3. juni, med utgangspunkt i at gågata og parkeringshuset i Geilo sentrum ble sperret av i flere måneder i 2016.

Publisert

Det er Hallingdølen som melder at ‘Kjøpesenterkjeda og det Olav Thon-eigde Amfi AS saksøker ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak’. Erstatningskravet, som er en følge av påstått mangelfull rådgivning, er i millionklassen, bekrefter AMFIs advokat Rolf Wilhelm Markussen overfor avisen.

Nødt til å stenge

Årsaken til avsperringen sommeren 2016, var et pålegg fra Hol kommune til Amfi Eiendom AS om å stenge og sikre parkeringsanlegget, etter at det var avdekket både konstruksjonsskader og mangelfull brannsikring. Dette ifølge en rapport fra Asplan Viak, laget på oppdrag fra eierne av parkeringshuset og et underselskap i AMFI-gruppen, Geilo Eiendom AS. Her var konklusjonen underdimensjonering i parkeringshuset som medførte stor rasfare. Både kommunen og AMFI vurderte situasjonen som så alvorlig at de var nødt til å stenge, som skjedde med et sperregjerde.

Etter et tertial med stillstand tok Olav Thon grep for å løse problemene i Geilo sentrum, skriver Hallingdølen: Thon leide inn Melhus-firmaet Siv.ing. Arne Vaslag AS for å vurdere tilstanden i parkeringsanlegget. Etter gjennomgang anbefalte firmaet å åpne 4/5 av området. For utbedring av den resterende femtedelen ble Hol kommune og Geilo Eiendom AS enige om en fremdriftsplan vinteren 2017. Om høsten ble gågata og parkeringshuset friskmeldt.

Saken snudd på hodet

Siden har det vært flere etterdønninger i rettsapparatet. Geilo Eiendom AS gjorde det klart gjennom søksmålsvarsel at de ville holde Hol kommune økonomisk ansvarlig for skadene i sentrum, bl.a. med påstand om at lekkasjer skyldtes skader kommunens entreprenør hadde påført anlegget under arbeidet med gågata i 2012. Kommunen avviste påstandene. En forliksklage ble avvist. Da rapporten frå Siv.ing. Arne Vaslag AS kom, ble saken snudd på hodet og fører nå altså AMFI og Asplan Viak til retten, slik Hallingdølen formulerer det.

(Kilde: Hallingdølen)

Powered by Labrador CMS