– Vi registrerer at julehandelen starter tidligere for hvert år, og i år forventer vi en enda tidligere start enn normalt på grunn av smittevernhensyn, sier adm.dir. Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

OHF: Rekordhøy julehandel i år

I november og desember forventer Oslo Handelsstands Forening at vi vil sette ny handlerekord med 117 milliarder kroner i Norge.

Publisert

I desember bruker hver nordmann i snitt 12 000 kroner, noe som tilsvarer en vekst på ca. 4,8 prosent fra samme periode i fjor. Rundt 65 prosent av dette vil gå til julegaver mens 35 prosent vil gå til mat. Veksten for november og desember forventes å være 6 prosent.

– Vi registrerer at julehandelen starter tidligere for hvert år, og i år forventer vi en enda tidligere start enn normalt på grunn av smittevernhensyn. I år blir det viktig å spre handelen for å unngå trengsel og opprettholde en-meters-regelen, uttaler adm.dir. Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Mange med tykke lommebøker

Bakgrunnen for den høye veksten er at mange forbrukere har historisk god råd i år og Næss forklarer:

– Feriebudsjettene er lave, vi har rekordlav rente og rekordlave strømpriser. Smittevern og hjemmekontor har også ført til at vi bruker mindre penger på transport og tjenester. Det er heller ikke aktuelt å bruke penger på utenlandsreiser eller grensehandel.

Næss understreker at usikkerheten vi nå opplever også drar i motsatt retning og har gitt sterk vekst i spareraten.

Vekst for lokal handel og norske nettbutikker

I en kundeundersøkelse, gjennomført av YouGov på vegne av OHF, kommer det tydelig frem at forbrukerne i økende grad vil handle julegaver på lokale kjøpesentre og i norske nettbutikker. Hele 54 prosent sier at de vil handle lokalt, mens 49 prosent sier de vil handle i norske nettbutikker. Til sammenligning svarte henholdsvis 32 og 43 prosent det samme i 2018.

Julegavehandling på nett vokser sterkere enn tidligere år. Det er forventet en netthandling av julegaver på ca. 9 milliarder kroner, mest i november måned.

– Vi er svært glade for at norske forbrukere vil handle i norske butikker og stadig færre vil handle i utenlandske nettbutikker. Undersøkelsen viser at det i år kun er 15 prosent som svarer at de vil handle i utenlandske nettbutikker, mot 22 prosent i 2018, sier Næss.

Ikke overraskende viser undersøkelsen at de dyreste gavene går til ektefelle, samboer eller kjæreste. Deretter følger barn og barnebarn.

Black Friday

De siste årene har Black Friday kick-startet julehandelen. I år er julehandelen allerede i gang, men stadig flere sier at de vil handle julegaver på Black Friday. I vår undersøkelse sier 44 prosent at de i noen grad, stor grad eller svært stor grad vil handle julegaver på Black Friday. Tilsvarende tall i fjor var 34 prosent.

Miljø er viktig

Undersøkelsen viser at det er mye og være glad for. Blant annet at en av tre forbrukere er opptatt av miljø når de handler julegaver. Dessuten sier de aller fleste i undersøkelsen at de vil gå tilbake til normal kjøpsadferd når pandemien er over. Dette gjelder i større grad folk som bor i Oslo-området enn forbrukerne ellers i landet.

Powered by Labrador CMS