Jula-konsernet er blant vinnerne i nordisk retail.

Jula-toget dundrer videre

Jula vokser både organisk og gjennom oppkjøp. Med sterk finansiell stilling og en ytterligere utvidelse av sentrallageret i Skara – som er det største i Nord-Europa – går de for videre vekst.

Publisert

Omsetningen for Jula-konsernet ble i fjor på rundt 8,2 milliarder SEK, med et resultat på ca. 750 millioner.

− Vi er naturligvis stolte over utviklingen i 2019, konsernet utvikles sterkt og bredt. Allerede nå ser vi lønnsomme og effektive synergier mellom de ulike virksomhetene, sier Joachim Frykberg, adm. dir. i Jula Holding.

I april og mai hadde Jula AB som helhet sett en betydelig økning i salget, og i samme periode utviklet Hööks seg også sterkt. Den fysiske handelen ser en stor økning i omsetning, men trenden er at netthandel øker mest.

Jula hadde flere jubiléer i fjor: 40 år, åpningen av det 100. Jula-varehuset og over tre millioner JulaClub-medlemmer.

Joachim Frykberg er adm. dir. i Jula Holding.

Fra matrise til funksjon

Det ble i fjor også gjennomført en større organisasjonsforandring, fra matrise- til funksjonsorganisasjon, som en del av en langsiktig utviklingsplan.

Med dette har Jula Holding-konsernet utviklet en organisasjon som skal være mer er trimmet og tilpasset til fremtiden enn noensinne.

Fokuset fremover ligger nå på å utvide verdinettverket ytterligere, samt å styrke samarbeidet innen konsernet mer.

Nye enheter integrert

I 2019 har både Hööks og Jula Hotell & Konferens blitt ervervet og integrert i konsernet. I løpet av året startet også den driften i Wästgöta Finans.

Karl-Johan Blank, eier og konsernsjef for Jula Holding-konsernet, uttaler:

− 2019 var et historisk år hvor vi passerte flere milepæler. Allerede da virksomheten startet opp på gården Jultorp for over 40 år siden, fantes det planer om langsiktig ekspansjon. I 1984 startet Jula Postorder AB (dagens Jula AB) med meg som deleier, og deretter har jeg utviklet varehuskjeden til det som finnes i dag. Nå har vi tatt noen viktige grep for å utvikle konsernet, og vi er et godt stykke på vei, selv om vi alltid sikter høyere. Vi kan konstatere at flere av våre konsernselskaper er ganske nye og under oppbygging, men vi tenker alltid langsiktig med mål om å bygge et bærekraftig konsern for kommende generasjoner. At vi allerede nå ser positive tall er bevis på at vi går i riktig retning.

Muskler for videre vekst

Med en sterk finansiell posisjon har Jula mulighet til å fortsette å ekspandere.

− Fremover skal vi fokusere på å øke lønnsomheten og tilveksten ytterligere, og der er vi naturligvis alltid interesserte i å gjøre gode forretninger. I disse vanskelige tidene med koronapandemien og økonomisk nedgang i samfunnet er vi et konsern som fortsatt har muskler, både økonomiske og organisatoriske, til å erverve og utvikle virksomheter, sier Joachim Frykberg.

Jula har både finansiell styrke og lagerkapasitet til videre vekst.

Videre satsing

I 2020 fortsetter utbyggingen av konsernet: Jula kommer til å åpne minst ti nye varehus, Hööks åpner fem nye butikker, Julas sentrallager i Skara bygges ut med 28.000 kvadratmeter, et nytt kvalitetssenter blir bygget i Skara, Jula Energi & Miljö startes opp (nytt konsernselskap), nyanskaffelse av Hööks hovedkontor og sentrallager i Borås, eiendomsutvikling i Falköping/Skellefteå – blant annet med sikte på et nytt handelsområde med Jula – og nyanskaffelse av eiendommer i Örebro og Märsta.

– I denne svært spesielle tiden er det viktig at vi fortsetter å jobbe med et langsiktig fokus. Vi har Jula-ånden vår og alle våre fantastiske medarbeidere som med stort ansvar og engasjement driver virksomheten fremover, sammen gjør vi dette mulig. Vi er alltid nøye med å holde kontroll på kostnadene, og vi ser at vår langsiktige strategi med virksomheter i ulike bransjer gir den stabiliteten og tryggheten som vi er ute etter, sier Blank.

Karl-Johan Blank er eier og konsernsjef for Jula Holding-konsernet.

Nord-Europas største lager

Jula har Nord-Europas største lager i Skara, noe som har gitt kjeden en fordel under koronakrisen ved at store volumer av varer raskt har vært tilgjengelig når etterspørselen har økt.

− Med sentrallageret har vi også mulighet til å kjøpe opp de produktene som trengs når noe skjer, og vi har også evnen til å gjøre store kupp når muligheten byr seg. Vi kan konstatere at vi gjør det sterkt i vanskelige tider, og koronapandemien er ikke noe unntak. Samtidig må vi være ydmyke overfor krisens omfang og uforutsigbarhet. Vi er svært takknemlige for at vi har klart å holde varehusene våre åpne, og for at vi har kunnet fortsette å selge viktige produkter for hjem, husholdninger og bedrifter, sier Blank.

Sentrallagert i Skara bygges ut med 28.000 kvadratmeter, og er Nord-Europas største.
Powered by Labrador CMS