Ingvill Størksen: – Endringene i matprisene i 2018 har så langt vært som forventet. (Foto: Virke)

Fortsatt nedgang i matprisene

Tall fra SSB viser at matprisene sank med 0,4 prosent fra august til september 2018. De siste 12 månedene har matprisene økt med 3,4. Det siste året har prisutviklingen for mat med andre ord vært lik utviklingen for konsumprisindeksen totalt.

Publisert

Prisnedgangen på mat fra august til september bidro til å dempe oppgangen i konsumprisindeksen i september, i følge SSB.

– Matprisene har hatt en svak prisutvikling over lang tid. Denne trenden fortsetter fra august til september 2018, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Matprisene følger faste svingninger gjennom året, der jul, påske og skolestart er typiske tilbudsperioder, mens prisene vanligvis justerer seg etter jul og påske og om sommeren.

– De siste 24 månedene har matprisene kun økt med 1,4 prosent. Endringene i matprisene i 2018 har så langt vært som forventet, avslutter Størksen.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS