Det nye Holmlia senter som skal åpne til høsten.

Senter fikk kjemperespons på forslag til type serveringssted

En invitasjon på Facebook om forslag til type serveringssted på det nye Holmlia senter som åpner i høst, avstedkom nærmere 300 svar. Facebook-gruppen ‘Engasjerte Holmlianere’ bærer åpenbart sitt navn med rette.

Av Odd Henrik Vanebo

Silje Nordgård Aspen, senterleder både for Lambertseter og Holmlia senter, ville i sitt innlegg for Facebook-gruppen vite hva lokalbefolkningen vil ha av serveringstilbud i et øremerket lokale i 2. etasje.

Flommen av forslag og kommentarer som kom overrasker egentlig ikke senterlederen. Hun har forstått at det er et sterkt engasjement i lokalmiljøet som er nedslagsfeltet for Holmlia senter. De gleder seg til at Nye Holmlia senter åpner til høsten.

Ønsker ikke kjedeerestaurant

– Folket vil ha et mat- og kulturtilbud som er litt annerledes. Påfallende få ønsker seg en kjederestaurant, sier senterlederen.

– Et ønske som kan oppfylles?

– Ja. Noen interessenter har allerede meldt seg, og vi har selv sondert litt. De artikulerte ønskene blir ledetråden når vi endelig velger en aktør til å gi det riktige serveringstilbudet, svarer Silje Nordgård Aspen.

En rekke kommentarer har rekkevidde ut over servering. De vil slippe ‘luftslott’ og ønsker at det blir en god butikkmiks. Som vil si en riktig blanding av kjedekonsepter og frittstående aktører i deres nye nærsenter.

Pr. dags dato er ARK Bokhandel, Apotek1, Baker Nordby, Nyhet! Jams, MENY, Mester Grønn, Subway, Sunkost og Vinmonopolet klare for Nye Holmlia senter.

Powered by Labrador CMS