Skkerhetssjef Jon Stavnsborg i H&M Norway styrer utrulling av RFID-teknlogi i kjedens butikker i Norge.

– RFID gir oss mer kontroll på varene, mindre svinn og økt salg

H&M i Norge bruker RFID både til varetelling og varesikring.

Publisert

H&M skal bruke RFID både som kontrollapparat mot svinn og for å ha kontroll på vareflyten.

Den internasjonale motekjeden planlegger å bruke RFID i hele konsernet, en av regionene som er først med å rulle ut dette er Nord-Europa: Norge, Sverige Island, Finland, England og Irland.

– Vi installerer nå antenner for alarm i alle butikkene våre i Norge. Alt skal være på plass rundt årsskiftet, sier Jon Stavnsborg, sikkerhetssjef for Hennes & Maurits i Norge, til Retailmagasinet.

Slutt på omstendelig skanning av hvert plagg

Prisene på RFID har falt de senere årene, og flere retailere har tatt i bruk teknologien.

– Vi ønsker å bli blant de bedre i bransjen på RFID i løpet av kort tid, sier Stavnsborg.

Hittil har H&M Norway kjørt tradisjonell varetelling én gang i året med dedikerte skannere hvor brukeren registrerer hvert plagg. Målet er å få RFID-vartelling i alle butikker i løpet av 1-2 år.

– Da vil varetellingen gå enklere med mye mindre tidsbruk, sier han.

Etter investeringen i RFID-teknologi teller de butikken ukentlig og får rapport på varebeholdning i hver butikk og i tillegg oversikt over hvor alle sendinger til og fra befinner seg.

Bedre kontroll

Jon Stavnsborg ser nytten og potensialet i bruken av RFID. Vareflyten forenkles, både mellom hovedlager og butikk, og mellom butikk og butikk. I tillegg kommer mindre svinn, økt salg og raskere påfyll av varer.

Alle plagg RFID-merkes på fabrikk og sendes ut til H&M-butikkene ferdig med chip.

– Vi får vite hvor vi har varene våre, hva vi har i den enkelte butikk og ikke, sier Stavnsborg.

Han forteller at de også stadig forsker på nye bruksområder og fordeler med teknologien.

– Effekter så langt? – Vi har fått bedre kontroll. Vi har et eget system hvor vi logger varer inn og ut av butikk, og med RFID-teknologien kan vi monitorere det bedre. Jeg kan fra kontoret mitt finne ut om flytting av varer er gjort korrekt, svarer sikkerhetssjefen.

Jon Stavnsborg er trygg på at H&M Norway framover vil bli enda mer effektive og får enda bedre kontroll, helt ned på minste detalj. De får oversikt over svinn ned på hver varegruppe.

Reduserer svinn

Generelt i retail er det kjent at en del av svinnet skyldes ansatte. Sikkerhetsmessig jobber H&M Norway nå mer målrettet mot svinnet.

– Vi jobber med å forebygge internt svinn. Dernest gjelder det å oppdage det.

Sikkerhetsmessig virker RFID mest effektivt mot eksternt tyveri, forteller Stavnsborg.

Alarmbøyler ved utgangen utløser alarm om RFID-sikringen ikke er deaktivert.

Svinn blir oppdaget tidligere med RFID. Hvis to jakker eksempelvis er stjålet, vil ikke butikken merke det på en god stund om de ikke bruker RFID. Men når en RFID-telling er kjørt, oppdager man hvilke varer som mangler.

– Da oppdager vi at de to jakkene sannsynligvis er stjålet. I tillegg oppnår vi raskere replenishment, sier Stavnsborg.

Merking på fabrikk

Alle tekstilvarer i H&M alarmeres med RFID, helt ned til de aller billigste sokkene. RFID-merkingen skjer på fabrikk, og alle plagg sendes ut til butikkene ferdig med chip.

Det som må gjøres manuelt i butikkene er kun re-tagging hvis varer returneres uten tag eller det er snakk varer som er solgt på nett som kommer til butikkene.

Ved butikkinngangene er det alarmbøyler med sensorer.

– Denne sikringen fungerer godt. Den virker preventivt for det totale svinnet vårt.

I tillegg gjøres det stadig vanskeligere for uærlige personer å oppdage sikringen, sier Stavnsborg.

Øker salget

Nedap er H&Ms leverandør av RFID-utstyr i Norge og omfatter antenner og plater for deaktivering av alarmer i kassen.

I tillegg til lavere svinn, raskere og mindre ressurskrevende replenishment og mer effektiv varetelling kommer økt salg:

– Spart tid på interne prosesser kan i stedet brukes ut mot kundene. Det gir bedre kundebehandling og trolig mersalg, avslutter Jon Stavnsborg.

Powered by Labrador CMS