Ill.foto: Colourbox

Dramatiske endringer i norsk handel

Nordmenn legger igjen én av ti kroner i utenlandske butikker og utenlandshandelen er sterkt voksende. Virke mener vi står overfor en apokalypse innen varehandelen.

Publisert

– Nordmenns handel i utenlandske nettbutikker økte med 281 prosent fra 2011 til 2017. Det bør være et kraftfullt varsel til norske politikere, sa Harald J. Andersen, direktør for Virke Handel på Virkes konjunkturseminar mandag.

Til sammenligning har handelen i norske nettbutikker hatt en vekst på 101 prosent i samme periode. Økt grensehandel og flere utenlandsreiser gjør at også nordmenns handel i utenlandske fysiske butikker øker raskt – 62 prosent fra 2011 til 2017. Til sammenligning opplevde de fysiske butikkene i Norge en vekst på kun 17 prosent i denne perioden.

En apokalypse nå?

Harald Andersen viste til at norsk handel er god på omstilling, effektivitet og kundeorientering. Norske handelsvirksomheter er også teknologisk avanserte selv i et internasjonalt perspektiv.

- Når vi har kalt Handelskonferansen på onsdag for «Retail apocalypse», viser det til dramatiske endringer både i form av utfordringer og muligheter, Handelsnæringen kan fortsette å være blant Norges viktigste sysselsettere, men det forutsetter rammevilkår som sikrer konkurransekraften mot utenlandske aktører, slår Andersen fast.

– 350-kronersgrensen for momsfri utenlandshandel og andre fordyrende skatter og avgifter for retailere i Norge, gir utenlandske selskaper urimelige konkurransefortrinn, fortsetter Virke-direktøren.

Harald J. Andersen er direktør for Virke Handel.

Handelen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi. Nesten 380.000 personer, det vil si 13 prosent av alle sysselsatte i Norge, jobber i handelen. 72 100 handelsvirksomheter representerer en av åtte virksomheter i Norge. Handelen står med 222 milliarder kroner for mer enn ni prosent av verdiskapingen i Norge.

Politikerne må våkne

Andersen kommer med fire tydelige krav til politikerne:

Stopp subsidieringen av utenlandske konkurrenter!

Nei til særnorske reguleringer!

Gjør det enklere å drive i Norge!

Senk skatten på norsk verdiskaping!

– Vi forventer at regjeringen fjerner momsfritaket på nettkjøp under 350 kroner fra utlandet og reverserer den store økningen i sukkeravgiften allerede i kommende statsbudsjett. Vi sender ikke doping til våre konkurrenter i skiløypa. Nå må det bli slutt på at norsk handel straffes med dårligere rammevilkår enn det vi gir våre utenlandske konkurrenter, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS