Senterleder Veronica Evertsen og assisterende senterleder Marita Sørensen.

Sentrene samarbeider for å utvikle Tromsø som handelsdestinasjon

Nerstranda senter et naturlig møtesenter i Tromsø sentrum. Selv om det selvsagt er konkurranse mellom sentrum og sentrene rundt byen, særlig Jekta Storsenter, har sentrene i regionen et unikt samarbeid som bidrar til å styrke Tromsø som handelsdestinasjon.

Publisert

Senterleder Veronica Evertsen understreker hvor viktig det er å finne fram til den riktige balansen mellom konkurranse og samarbeid:

Fakta

Nerstranda ble åpnet 1998

Butikker i tre etasjer, næringslokaler i 4. (trening og fysioterapi) og boligdel fra 5. til 7. etasje (21 leiligheter)

Areal: 11 569 m2 (kommersiell del) Totalt areal: 24 000 m2

39 butikker (hvorav tre serveringssteder)

Parkeringshus 220 plasser innendørs

- Først vil jeg si at summen av alle kjøpesenter i vår region styrker Tromsø som en handelsdestinasjon. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å trekke frem det jeg anser som ett unikt samarbeid nasjonalt. I over to år har kjøpsenterne i Tromsø hatt jevnlige møter hvor vi i fellesskap jobber tverrfaglig - spesielt når det gjelder samfunnsansvar. Det å ha ett fellesskap for erfaringslæring gjør at vi utvikler en ekspertise innenfor vår bransje som blir en styrke. Spesielt nå i 2020 har vi jobbet enda tettere og lært av hverandre. Våre jevnlige fellesmøter med blant annet både politi og kommune bygger en felles kompetanse, erfaringsutveksling og ikke minst blir det en strukturert og effektiv arena for alle parter. Selvsagt er vi også konkurrenter og spesielt når det kommer til leietakere, men det diskuterer vi aldri.

- Hva er Nerstrandas fremste konkurransefortrinn?

- Senterets primære markedsområde er Tromsø by. I ett normalt år er også mange turister innom senteret - både norske og internasjonale. Nerstranda er en naturlig møteplass i Tromsø sentrum. Vi er ett lite og oversiktlig bysenter hvor kunden alltid står i fokus. Vi er lett tilgjengelig både for de som kommer til fots og med buss og bil. Vi har gratis parkering på ettermiddager for å styrke tilgjengeligheten for kundene våre.

Nerstranda ligger sentralt i Tromsø sentrum.

Bransjefordeling

Bransjemessig fordeler leietakerne i Nerstranda seg slik: Hus og hjem 11 %, klær, sko og reiseeffekter 34 %, mat og drikke 11 %, servering 9 %, service og tjenesteytende 6 %, spesialbutikker 29 %.

- Er dere fornøyd med bransjefordelingen – og hva ønsker dere mer av?

- Å utvikle og etterstrebe å ha en optimal butikkmiks er alltid vårt overordnede mål. Når vi setter butikkmiksen ser vi alltid etter hva det er som vil styrke vår kundestrøm, og særlig i forhold til hva sentrum mangler. Å sørge for at kunden finner riktige varekategorier på samme sted er viktig. Vi retter også blikket mot samfunnstrender og etterstreber her å være i forkant på hvilken kategori som skal styrkes. For oss i dag så mangler vi konsept innenfor sport, jernvare samt elektronikk, svarer Evertsen.

Butikker i tre plan

- Planer og prioriteringer for de neste årene?

- Vi retter blikket fremover selv om det har vært ett utfordrende år og en tøff start på det nye året. Det utarbeides årlig strategiplaner i forhold til utvikling på hvor vi skal være om ett og fem år. Jeg er stolt over den høye fagkompetansen vi har i Steen & Strøm og alle avdelinger jobber veldig godt tverrfaglig. Ikke minst har det vært veldig viktig når terrenget har vært uoversiktlig. God samhandling er og blir ett viktig nøkkelord, da jeg tror at vår bransje vil se flere endringer som vil påvirke valg og strategier for fremtiden. Nå er det viktig å være se fremover og ikke minst zoome utover for å inneha riktig overblikk på bransjen vår.

Effektivt team

- Hva er du som senterleder mest fornøyd med rent driftsmessig?

- Nerstranda har ett lite, effektivt og kunnskapssterkt driftsteam. Vi har hver dag fokus på våre leietakere og på våre kunder. Klisjeaktig eller ikke – så jobber vi etter at alles bidrag er like viktig uansett rolle. Vi er opptatt av at vi må evne å kunne snu oss fort rundt om det kreves, vise handlingsvilje, inneha åpenhet samt drive initiativ inn i gjennomføring. Spesielt i året som gikk fikk det jeg kaller mikroøyeblikk en viktig rolle. Med dette mener jeg at det ligger gull i å være bevisst på hvor en bør stoppe opp og lytte, ta inn over seg det som er viktig å ta med seg videre. Det kan være en idé som kommer til i en kjapp samtale i en korridor, det kan være leietakere som hjelper hverandre med praktiske løsninger og det kan være kunder som stopper opp og har noe på hjertet. Jeg tror vi på Nerstranda er bevisste på hvor viktig kvalitet og energi i relasjoner er for å bygge en god kultur. Både jeg og Marita Sørensen (assisterende senterleder) har kjent på en stolthet over arbeidsplassen, utholdenheten og fellesskapet vi har – spesielt i 2020.

Mange endringer

- Utfordringer?

- Vi kan vel si at utfordringer har det vært mange av det siste året. Det er klart at kampen om riktig butikkmiks er viktig for fremtiden. I tillegg vil jeg trekke frem at jeg ikke tror vi ser alle endringer hos forbrukers handlevaner enda. Det har vært mange endringer og allerede nå ser vi konturerer av det som kanskje blir den nye normalen med hjemkjøring og «click and collect». For oss som ligger i sentrum er vi avhengig av god felles butikkmiks for kundene våre. Det er klart at vi også merker at turister mangler, hotellene er ikke fulle lengre og det jevne tilsiget av kurs og konferansegjester mangler, svarer senterlederen.

En stor andel klesforretninger i senteret.

Sikkerhet prioriteres

- Hvordan ivaretas sikkerheten?

- Sikkerhet er et svært viktig område for oss. Jeg tolker ditt spørsmål utfra at du tenker på Covid19. Det har vært utrolig viktig i 2020 og til enhver tid være oppdatert på informasjon fra FHI samt regjeringen. I tillegg har erfaringsdeling vært viktig kunnskapsbygging. Riktig og nok informasjon i alle kanaler har drevet oss fremover. Vi har prioritert dialog med leietakere og det har vært lange dager for oss alle sammen. I november innførte vi «live counting» som gir oss en trygghet slik at vi kan være oppdatert på antall mennesker som besøker oss til enhver tid. Nerstranda ble også sertifisert med «Safe Shopping Center Certified» av Bureau Veritas nå i begynnelsen av januar.

Forebygger og samarbeider

- Utfordringer med beliggenheten midt i sentrum og eventuelt tilsig av uønskede personer?

- Som kjøpesenter i en bykjerne har vi nok samme utfordringer som det er nasjonalt. Vi har i alle år vært veldig opptatt av å jobbe forebyggende. Dette går igjen hos våre vektere, leietakere og i driftsteamet. Vi har en veldig bevisst holdning til at alle er kunder. Det betyr også at vi har tydelige grenser for akseptabel oppførsel, men dette gjelder alle kunder. Vi tar avstand fra stigmatisering og der er det ingen unntak. Jeg har stor tro på at det er viktig å sette seg inn i problemstillinger - og jobbe med dem og ikke mot dem. Vi har i alle år samarbeidet med Kirkens Bymisjon i forhold til kunnskap og forebyggende arbeid. Vil også trekke frem at Virkelig i Tromsø også har god kunnskap om forebyggende arbeid som de deler med oss. Det er ikke «oss» og «dem» holdninger hos oss. Dette er en del av vårt verdisett.

Egen energi

- Status på avfallshåndtering og energibruk?

- Avfall og energiforbruk er veldig viktig i hverdagen og at vi etterstreber besparelser her har både direkte betydning for våre leietakeres felleskostnader og for miljøet. Vi har ukentlige målinger på begge områder og informasjonen deles med våre leietakere. Nerstranda har egen sjøvannspumpe hvor vi gjenvinner vår egen energi. I tillegg ble vi BREEAM In-Use sertifisert i 2019. Miljøfokus er viktig og blir enda viktigere fremover. Det er også forankret i våre strategier.

Løfter fram leietakere

- Hvilke typer kampanjer og markedsaktiviteter fokuseres det mest på?

Vinmonopolet er en viktig leietaker.

- For oss er det viktig å være synlig i sosiale media med relevant og lokalt forankret innhold. Bilder og tekst gjør vi stort sett selv, og vi har fokus på å løfte fram våre leietakere, gode serviceopplevelser, nyheter og trender. Målet er å drive trafikk til senteret, og at kundene skal oppleve oss som det naturlige stedet for shopping i Tromsø sentrum.

Ved å presentere de som jobber lokalt er vi også med på å bygge opp yrkesstoltheten i retailbransjen. Dette er vår kultur og vi er tydelig stolte av våre ansatte, vårt senter og vår lokasjon.

Til jul fikk vi vår egen huskonditor til å lage pepperkakehjerter med alle bydelsnavnene i Tromsø skrevet i melis. Disse hang i senteret i desember, og ble kjapt et Instagram-vennlig stoppested.

Viktig kundeklubb

- Ellers er vår kundeklubb og Nerstranda APP selve hjertet i vår markedsføring. Vi har 20 000 medlemmer som er en god prosentandel av Tromsøs innbyggere. Her legger vi gode rabatter og servicetilbud hver måned med god respons. Å få hvitskjorta steamet kostnadsfritt på Volt i desember er for eksempel en god merverdi for en lojal kunde. Det handler ikke alltid om rabatter for å trekke til seg kunder. Det at vi så tydelig kan måle effekten av kundeklubben, gir oss også en trygghet på at vi disponerer våre kroner riktig.

- Hvilke markedskanaler brukes?

- Egen kundeklubb, hjemmeside og sosiale media som Facebook og Instagram. Vi starter alltid dagen med å svare på Google-anmeldelser, et raskt og personlig svar forventes av kunden i 2021. Dette er ferskvare og gir oss en unik mulighet til å ha direktekontakt med våre besøkende. Ris eller ros, vi elsker feedback fra kundene våre. Sånn holder vi oss fremst i skoene året rundt, avslutter en entusiastisk Veronica Evertsen.

Powered by Labrador CMS