Rasmus Hansson er daglig leder i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond skal dele ut 13 millioner

Koronapandemien rammer bedrifter hardt. Handelens Miljøfond framskynder nå utlysning av 13 millioner kroner for bidra til å sikre eller skape arbeidsplasser innen plast og miljø.

Publisert

Utlysningen fordeles med to tilskudd på kr 500 000 i hvert fylke, fire tilskudd i Troms og Finnmark, tre i Oslo og ett på Svalbard.

Handelens Miljøfond

Ble stiftet i november 2017 og er nå Norges største private miljøfond. Fondet er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast, og midlene kommer fra medlemmene som betaler 50 øre for hver plastbærepose de omsetter i Norge. 50-øringen er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål som er å redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen (ressurseffektivitet), og redusere forbruk av plastbæreposer. Dagens medlemmer omsetter allerede 85% av alle plastbæreposer som omsettes i Norge, og representerer mer enn 10 000 butikker. Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder og enkeltbutikker.

Fondets visjon er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

- Vanskelige tider åpner også nye muligheter. Kreativiteten blir ekstra stor. Med en rask ekstrautlysning vil Handelens Miljøfond være med å omsette nye muligheter til økt innsats for å løse miljøproblemer fra plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

- Plastforsøplingen og altfor ineffektiv bruk av plast er problemer verken natur, reiseliv eller sjømatnæring kan leve med. Problemet blir enda større hvis koronakrisen ødelegger bedrifter og næringsliv som skulle være med å løse problemene, sier Hansson.

Koronapandemien har ført til den største arbeidsledigheten i Norge siden 1930-årene. Alle deler av samfunnet gjør nå en stor innsats for å få oss gjennom krisen. Handelens Miljøfond bidrar i første omgang med en framskyndet utlysning spesielt rettet mot å sikre eller skape jobber. - I denne unntakstilstanden er det viktigere enn noen gang å investere i miljøvern og grønne jobber, sier Hansson.

Det er totalt 13 millioner kroner som tildeles, og beløpet som tildeles hver aktør er 500 000 kr. Det vil være to tilskudd i hvert fylke, og fire tilskudd i Troms og Finnmark, tre i Oslo og ett på Svalbard. Utlysningen retter seg særlig mot bedrifter som jobber for å redusere plastforsøpling, øke gjenvinning eller bruke plast mer effektivt. Fondet regner med at rundt halvparten av tilskuddene vil gå til plastrydding.

Handelens Miljøfond ønsker at relevante aktører nå søker om støtte til å sikre eller skape arbeidsplasser innen plast og miljø. Søknadsfristen er 18. mai 2020, og søkere må ha et organisasjonsnummer. Til høsten lyser fondet ut ytterligere 80 millioner, til disse og andre plast/miljø-formål.

Handelens miljøsatsing sikrer miljøjobber

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsning for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Fondet får inn 50 øre per plastbærepose som omsettes av medlemmene, og pengene er øremerket miljøtiltak innen plast. Medlemmene av fondet favner bredt, fra de store dagligvarekjedene til både store og små aktører i faghandelen.

Powered by Labrador CMS