50-øringen som vi alle betaler ekstra for plastposene i butikkene har blitt til en forestilling for barn. 50 øre per plastpose i butikkene går til Handelens Miljøfond, som har delt ut støtte til 73 prosjekter i første søknadsrunde. (Foto: Katrine Lunke)

Helt magisk om plast i havet

Et av de første prosjektene med støtte fra Handelens Miljøfond er i gang. Forestillingen Fisken og plasten skal engasjere de minste barna, og hjelpe dem med å ta vare på livet i havet.

Publisert

– Helt magisk! Barna har gledet seg lenge og var i ekstase. De fikk en fin innføring i problemene omkring plast i havet. Vi skal videreføre temaet i et større miljøprosjekt, sier Tilla Wike Schmidt, styrer i Humlen Montesorri Barnehage i Oslo.
– Prosjektet bidrar til å bygge holdninger om miljø og natur blant barna. Handelens Miljøfond er med å løfte et mangfold av prosjekter, og da er det å bygge holdninger hos barn gjennom teater viktig å ha med ved siden av andre typer prosjekter som ryddeaksjoner og teknologiske innovasjoner, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Balansekunst

Eskil Rønningsbakken er en av verdens fremste balansekunstnere, og er mest kjent fra spektakulære stunt på høye bygg og fjellhyller. Han har regien på forestillingen som nå legger ut på turné i barnehager over hele landet.

– Barn er det viktigste publikummet, fordi de er morgendagens voksne. Vi skal gjennom sirkus og balansekunst inspirere de minste til å ta vare på miljøet og livet i havet, sier Rønningsbakken.

Forestillingen skal i første omgang på besøk til 60 barnehager i Sør- og Midt-Norge. Til høsten reiser de gjennom Nord-Norge.

– Hvert år havner seks millioner tonn plast i havet. Plasten forsvinner ikke, den er en trussel mot fugl og fisk. Vi må alle ta ansvar for hva hvordan vi håndterer avfallet vårt, sier Rønningsbakken.

300 barnehagebesøk

Regissør og produsent Eskil Rønningsbakken har laget undervisnings- og underholdningsopplegg for barn i snart tjue år. Bare de to siste årene har han, sammen med to kolleger, besøkt 300 barnehager med balanseforestillinger.

Barna fikk en fin innføring i problemene omkring plast i havet. (Foto: Katrine Lunke)

– Jeg har gjennom disse forestillingene lært hva som skal til for å nå frem til barna. De aller minste liker tydelige former og farger, mens de eldste barna i barnehagen treffer du gjennom dialog. Vi lar barna være med å synge og danse, sier Rønningsbakken.

– Vi skal ikke kaste plast i havet, for fisken kan spise det, og da dør fiskene, sier Hedda Taugbøl som går i barnehagen. Hun er begeistret for forestillingen og mener at vi må bli flinkere til å gjenvinne.

Felles satsing

50-øre per plastbærepose i butikkene går til Handelens Miljøfond. Forestillingen Fisken og plasten er et av 73 prosjekter som fikk støtte i fondets første tildeling i februar 2019.

– Det er medlemmene våre som gjør det mulig for oss å støtte disse viktige og flotte prosjektene. Vi ønsker å gjøre en vesentlig og varig forskjell for miljøet, og da er vi avhengig av denne felles satsingen fra handelen, sier Hansson.

(Pressemelding)

Om forestillingen «Fisken og plasten»

• Teaterturné for barn fra 1 til 6 år med budskap om å ta vare på livet i havet.

• Støttes av Handelens Miljøfond.

• Bruker virkemidlene musikk, bevegelse, dukker, sjablonger, farger og lyseffekter.

• Koreografi og utøvelse av Christer Pettersen (33 år) fra Ski. Han er utdannet sirkusartist ved Ecole Supérieure des Arts du Cirque i Brüssel. Maria Zimmerli (31 år) kommer fra Sveits og behersker flere sjangre innen dans og akrobatikk.

• Regissør og produsent er Eskil Rønningsbakken (39 år). Han er en kjent balansekunstner, og bidratt til utviklingen av kulturskoletilbud innen kroppsbeherskelse og arrangerer friluftscamper.

 

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er varehandelens nye store miljøsatsing. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast.

 Målet er at alle butikker som selger plastbæreposer blir medlemmer i Handelens Miljøfond. Dagens medlemmer omsetter allerede nesten 90 prosent av alle norske plastbæreposer, og de bidrar med 50 øre per pose til fondet.

 Formålet til Handelens Miljøfond er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast, som er de samme formål som er nedfelt i et eget EU-direktiv om plastbæreposer. Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU. Handelens Miljøfond er stiftet av de tre store dagligvarekjedene, NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum.

Powered by Labrador CMS