Handelens Miljøfond skaper inntekter for kvinner i Mali

Et nytt prosjekt i Mali – støttet av Handelens Miljøfond – skaper inntekt for kvinner gjennom innsamling av plastavfall.

Publisert

I forbindelse med den nylige internasjonale plastforsøplingssatsningen og tildelingen fra Handelens Miljøfond, har viktige miljøprosjekter nå satt i gang planleggingen. Handelens Miljøfond har prioritert å støtte prosjekter i land med små ressurser og store plastforsøplingsporblemer. Et av prosjektene som har fått støtte er "Recycling plastic waste through green jobs in Mali" ledet av Strømmestiftelsen i samarbeid med Norsk Gjenvinning og Returkraft. Prosjektet skal bidra til over 100 tonn mindre plastforsøpling, økt likestilling og styrke kvinners økonomiske sikkerhet.

– Sånne prosjekter er det ekstra fint å kunne støtte. Vi løser ikke plastforsøplingen uten at vanlige mennesker har nytte av det. I mange land er det fremfor alt kvinner som står igjen utenfor arbeidslivet. Prosjekter som både trekker inn kvinner og gjør en miljøjobb er spesielt viktige. 8. mars er ingen dårlig dag å sette i gang et slik prosjekt på, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Gjennom yrkesopplæring skal ungdom – både unge kvinner og menn – få utdanning i gjenvinning av plast.

Plastforsøplingsproblem og arbeidsledighet

I hovedstaden Bamako i Mali, et av verdens fattigste land, er søppel et synlig fenomen i bylivet. I gater, rundt husene, på store offentlige områder – og ikke minst i Nigerelva, Afrikas tredje lengste elv på 4180 km – flyter det store mengder søppel. Årlig produseres rundt 645.000 tonn husholdningsavfall, men det finnes ingen system for kildesortering eller avfallssortering, og store uregulerte søppelfyllinger oppstår i bybildet. Disse fyllingene bidrar betydelig til forurensning av både luft og vann i området. Mangel på ressurser, infrastruktur og kompetanse gjør det umulig å imøtekomme det økende volumet av avfall.

I Mali er også arbeidsledighet et stort problem, særlig blant unge. Nær halvparten av Malis befolkning er under 15 år, og tusenvis av unge entrer arbeidsmarkedet hvert år. Mangel på arbeid fører til økt migrasjon og økt kriminalitet. I tillegg preges landet av konflikt og klimaendringer.

Strømmestiftelsen skal sammen med Norsk Gjenvinning og Returkraft imøtekomme nettopp disse utfordringene. Gjennom yrkesopplæring skal ungdom – både unge kvinner og menn – få utdanning i gjenvinning av plast og startpakke til å sette i gang egen produksjon. Plastavfall gjenvinnes og foredles, og deretter lages solide skolepulter som vil selges til private og offentlige skoler, blant annet gjennom Strømmestiftelsens utdanningsprogram.

Verdien i avfall

Kvinner er ekstra sårbare i et land som Mali, og behovet for økt likestilling og å styrke kvinners økonomiske sikkerhet er viktig. Gjennom Strømmestiftelsens spare- og lånegrupper skal 100-120 kvinner få muligheten til en inntekt gjennom innsamling av plastavfall fra gater og fyllinger, og som leveres til gjenvinning ved de små produksjonssentrene. Kvinnene får også opplæring i verdien og mulighetene som finnes i avfall, i tillegg til en grunnleggende forståelse for hvilke konsekvenser avfall har på miljøet.

Hele 120 tonn plast, som blir til 4000 skolepulter og stoler, estimeres å kunne bli produsert ved en slik produksjonsenhet. Dette vil gi utstyr til 200 klasserom og 12.000 skoleelever. Det er beregnet at 20 hektar skog vil bli beskyttet årlig som følge av å erstatte tre – materialet som er blitt brukt til produksjon av skolepulter frem til nå – med resirkulert plast. Ørkenspredning er en stor utfordring i regionen som følge av avskoging, og en slik endring vil kunne ha positiv effekt også her.

Prosjektet vil dermed ha ringvirkninger på flere områder: Avfall får en verdi, mindre plast ender opp i havet og fattige kvinner og unge arbeidsledige får dra nyttige av mulighetene som plastsøppel gir. Målet er at dette igjen vil påvirke lokalsamfunn og familier – og hjelpe mennesker ut av fattigdom.

Powered by Labrador CMS