– Hvis hver og en av oss bruker plastposen mer enn én gang, sparer vi Norge for flere hundre millioner plastposer, og mange tusen tonn med plast, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Nordmenn har blitt flinkere til å gjenbruke

1. januar doblet Handelens Miljøfond kontingenten på plastposer, og mange plastposer økte i pris. Et halvt år senere oppgir mange nordmenn å ha endret sine vaner.

I en kartlegging gjennomført av Opinion på vegne av Handelens Miljøfond kommer det fram at signifikant flere nå tar med seg handlepose hjemmefra når de skal i butikken.

- Mindre bruk av plastposer er målet vårt. Derfor er det veldig gledelig å se denne utviklingen. Hver nordmann kjøper i gjennomsnitt tolv nye plastposer i måneden. Hvis hver og en av oss bruker plastposen mer enn én gang, sparer vi Norge for flere hundre millioner plastposer, og mange tusen tonn med plast, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond

Undersøkelsen kartlegger hvilke bærealternativer respondentene har benyttet seg av for å frakte varer fra butikk det siste året og siste butikkbesøk. Mest populært er medbragt handlenett.

- Å bruke tingene vi har lenger, er en viktig del av løsningen på plastproblemet. Alt for mye plast brukes kun én gang, og det er en praksis vi må slutte med. Gjenbruk må bli en vane, så det er bra at stadig flere bruker handlenett, sier Lind.

Plastbruken på vei nedover

Å få ned plastkonsumet er et uttalt mål for miljøfondet, som jobber for å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og reduserer forbruk av plast og plastbæreposer. I følge resultatene fra undersøkelsen er det færre som har kjøpt ny plastpose i butikk. Dette stemmer godt med trenden fondet ser for plastposeforbruket blant sine medlemmer som viser en reduksjon på ca 10 prosent i første halvår i 2022 sammenlignet med 2021.

- I tillegg til å øke kontingenten, har vi vært synlige og forklart viktigheten av gjenbruk av plastposen. Den er laget for å bære, og er sterk nok til å brukes til flere handleturer. Det virker som folk har fått med seg budskapet for de har blitt flinkere til å gjenbruke plastpose, sier Lind.

Husk å ta med plastposen hjemmefra

Undersøkelsen viser også at den den største barrieren for å gjenbruke plastposen oftere, er at mange av oss sliter med å huske på å ta den med hjemmefra når vi skal ut og handle.

- Vi tror folk har blitt mer bevisste på både plastbruk og gjenbruk. Derfor legger vi bedre merke til at vi har glemt plastposen hjemme når vi står i butikken. Et lite tips er å putte en plastpose du har fra før i lomme, jakke eller veske, så har du den tilgjengelig ved neste butikkbesøk. Å henge handlenettet ved jakkene nær utgangsdøra er også et enkelt tips for å huske det til handleturen, avslutter Lind.

Powered by Labrador CMS