Ole Erik Almlid: – Handelsbedrifter gir liv til bygd og by landet over. (Foto: NHO)

‘Norge er en handelsnasjon’

Norge er en handelsnasjon og eksporten legger grunnlag for flere hundretusen arbeidsplasser i hele landet. Vårt aller viktigste marked er Europa. Det slås fast i en ny rapport laget for NHO av Menon Economics i forbindelse Årskonferansen "Vi og Verden" i dag.

Publisert

– Denne rapporten viser først og fremst hvor mange norske bedrifter og arbeidsplasser over hele landet som er koblet sammen med resten av verden, og er avhengig av et marked utenfor våre landegrenser, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Rapporten viser hvordan eksporten legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting, både i de bedrifter som eksporterer og i de bedrifter som leverer varer og tjenester til eksportbedriftene.

Beregnet sysselsettingseffekt

Menon har gjennom ringvirkningsmodellen ITEM beregnet sysselsettingseffekten av norsk eksport. Og kommer med følgende funn:

  • Beregninger viser at eksport utenom olje og gass i 2017 la grunnlag for omkring 465 000 sysselsatte.
  • Det utgjør om lag 25 prosent av alle i norsk næringsliv.

Legger man til sysselsettingsvirkningene av petroleumsutvinningen, som i all hovedsak eksporteres, som SSB har beregnet til 170 000 (Rapporter 2018/18), legger eksporten totalt sett grunnlag for flere enn 600 000 arbeidsplasser.

Tallene viser at eksport legger grunnlag for en betydelig del av verdiskaping og sysselsetting i hele Norge. I tillegg kommer sysselsettingseffekter i offentlig sektor som følge av de betydelige skatteinntektene som eksporten samlet sett legger grunnlag for. Disse effektene er ikke beregnet i denne rapporten.

– Norge er en handelsnasjon og bedrifter gir liv til bygd og by landet over, derfor er noe av det viktigste vi kan gjøre og sørge for stabile rammevilkår som sikrer at de har et marked å selge sine varer og tjenester til, fremholder Almlid.

Europa er vårt viktigste marked

Rapporten slår videre fast at norsk næringsliv hovedsakelig eksporterer til EU/EØS, det vil si de 28 EU-landene, samt EFTA-landene Island og Liechtenstein. 75 prosent av all norsk eksport gikk i 2017 til land i EU/EØS-området. Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterte mest til.

– Tallene er utvetydige. Europa er vår aller viktigste handelspartner, 75 prosent av alt vi eksporterer kjøpes av Europa, derfor er det så utrolig viktig at vi verner om EØS-avtalen, med de regler og rammer som gir oss denne tilgangen.

(Pressemelding)

Om rapporten:

Menon har i dette prosjektet kartlagt Norges vare- og tjenesteeksport fra norske fylker og kommuner. Menon har over flere år kartlagt og beregnet eksport i norske næringer og norske regioner, og har en omfattende database med data om norske eksportbedrifter.

Powered by Labrador CMS