Harald J. Andersen

Virke: − Norsk økonomi trenger treffsikre grensehandels-tiltak

Ferske tall fra SSB viser at vi brukte 88 prosent, eller 14 milliarder kroner, mindre på grensehandel i 2020, enn i 2019. På samme tid opplevde norsk varehandel enorm vekst.

Virke Handel mener oppturen i varehandelen var viktig for norsk økonomi i et år preget av stigende arbeidsledighet, og at vi nå trenger mer kunnskap for å gjøre treffsikre grep for å oppnå varig lav grensehandel.

− Det er en tydelig årsakssammenheng mellom at grensehandelen nær stoppet opp, og at detaljhandelen hadde en vekst på 13,5 prosent i fjor. Hele 350 000 nordmenn jobber i handelsnæringen, og en av fire sysselsatte under 25 år jobber her. Et oppsving i handelen har derfor vært viktig for at ikke arbeidsledigheten, og særlig ungdomsledigheten, har blitt enda høyere, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

Grensehandelen er kraftig underestimert

I januar foreslo næringskomiteen på Stortinget at regjeringen innen 1. juli skal utarbeide et grensehandelsbarometer som en permanent ordning. Virke mener dette er et nødvendig grep for å få oversikt over hvor store grensehandelen i realiteten er.

− SSBs pilot for grensehandelsbarometer fra september i 2019 viste at nordmenn grensehandlet for 2 milliarder bare denne måneden, altså langt høyere enn de faste grensehandelstallene vi har tilgang til viser. Funnene fra piloten tyder på at grensehandelen er kraftig underestimert, og at Ola og Kari i stor grad hamster de tungt avgiftsbelagte og usunne varene ved grensehandel, sier Andersen og fortsetter:

− Vi trenger mer kunnskap om hvor mye og hva vi handler for at politikerne skal kunne komme med treffsikre avgiftslettelser. De lettelsene Frp og regjeringen foretok i statsbudsjettet for 2021 var kjærkomne, nå må vi har mer kunnskap for å oppnå varig lav grensehandel. Varig lav grensehandel er viktig for norske arbeidsplasser, verdiskaping og folkehelsen, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS