I fjor kjøpte Felleskjøpet opp kjeden Granngården i Sverige med 110 butikker. (Foto: Felleskjøpet)

Granngården bidrar til Felleskjøpets vekst

Felleskjøpet Agri kan vise til et resultat på 443,9 millioner kroner før skatt i første halvår. Dette er 68,1 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Publisert

Økningen innebærer at selskapet legger bak seg sitt resultatmessig beste halvår noensinne.

John Arne Ulvan

– Butikkvirksomheten leverer et tilfredsstillende resultat i perioden til tross for et krevende første halvår med snøfattig vinter og kald og fuktig vår i både Norge og Sverige. Granngården-investeringen bidrar positivt til halvårsresultatet, sier konsernsjef John Arne Ulvan i en pressemelding.

– Styrker markedsposisjonen

Konsernets driftsinntekter ble i første halvår 8,2 milliarder kroner, mot 7 milliarder samme periode i fjor. Det er en økning på 14 prosent.

Konsernets resultat før skatt er på 443,9 millioner kroner, mot 375,8 millioner i samme periode i fjor. Morselskapets resultat er på 294,9 millioner før skatt og inkluderer en gevinst på 80 millioner kroner etter utøvelse av en tidsbegrenset opsjon vedrørende selskapets hovedkontor på Lillestrøm og negative valutaeffekter på 31 millioner kroner.

– Vi styrker vår markedsposisjon innenfor viktige forretningsområder. Traktor, tresker og redskap har en vekst på 19,8 prosent, og både salget av kraftfôr og korn har en positiv utvikling. I tillegg til dette bidrar vi til gode økonomiske resultater for bonden gjennom kvalitet på våre produkter og tjenester. Mel- og bakerivirksomheten er preget av endringer i dagligvaremarkedet. Det er derfor igangsatt kostnadstilpasninger for å møte effekten av dette, sier Ulvan.

Konsernets kostnadseffektiviseringsprogram «Samkjørt» har forbedret selskapets konkurransekraft med 250 millioner kroner årlig i perioden 2011 - 2016. Et nytt program, «Videre Fremgang”, skal forbedre konsernets konkurransekraft med ytterligere 46 millioner kroner årlig i løpet av 2017.

Investerer for fremtiden

Felleskjøpet har de siste årene investert nærmere tre milliarder kroner i norsk landbruk og skal de neste årene investere ytterligere flere hundre millioner kroner. I 2017 er det investert i ny miljøvennlig ThermoSeed-teknologi for behandling av såkorn i Steinkjer og ny gjødselterminal i Midt-Norge. Det er også reåpnet fem avdelinger, i tillegg til nytt landbrukssenter på Romerike. 22. august lanseres «Min gård», en digital løsning som skal gi bønder en enklere og mer effektiv samhandling med Felleskjøpet.

– De siste års investeringer er gjennomført med utgangspunkt i flere år med solide resultater. Vår viktigste oppgave er å styrke bondens økonomi slik at landbruket fortsetter å levere bærekraftig mat i verdensklasse. Som bondens partner er vi derfor opptatt av å investere i teknologi og klimavennlige løsninger, avslutter Ulvan.

Felleskjøpet Agri-konsernet består av Felleskjøpet og datterselskapene Cernova AS, Grønt AS, Agri Eiendom AS, Granngården AB og øvrig virksomhet.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet


Powered by Labrador CMS