Ill. foto
Ill. foto

Regler mot geoblokkering på plass

I dag kom det på plass regler mot geoblokkering ved netthandel, som skal hindre blokkering av nettsider og ulike priser for ulike land.

Publisert
Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø

– Vi handler stadig mer på nett og fram til nå har det vært praksis for noen næringsdrivende i EØS å gi ulike priser og betingelser basert på hjemland. Derfor må vi ha et regelverk som bidrar til å ivareta forbrukerrettighetene våre, også når vi handler på nett på tvers av grensene i EØS, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen har nå fremmet en lovproposisjon om endringer i tjenesteloven, for å gjennomføre EØS-regelverk som skal motvirke geoblokkering i det indre marked. Geoblokkering er diskriminering av kunder basert på deres geografiske tilhørighet ved netthandel over landegrensene.

Økt handel

De nye reglene gir ikke adgang til å ta ulik pris for varer eller tjenester for kunder fra ulike EØS-land.

– Dermed får både kunder og næringsdrivende større valgfrihet. Ved å bli behandlet likt får vi dessuten flere muligheter, sier næringsministeren.

Regelverket er ment å styrke flyten av varer og tjenester i det indre markedet i EØS-området. Næringsdrivende og forbrukere vil kunne få bedre tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Dette bidrar til å øke konkurransen og kan bidra til bedre utvalg og lavere priser for kundene.

Nærmere om bestemmelsene

Forbudet mot å geoblokkere på nettet har to sider: Næringsdrivende forbys, for det første, å blokkere eller begrense kunders tilgang til deres nettsider basert på kundens nasjonalitet eller geografiske tilhørighet. Næringsdrivende forbys, for det andre, å videresende kunder til deler av nettsiden sin som er særskilt rettet mot kunder med bestemt nasjonalitet eller geografisk tilhørighet, uten at kunden samtykker til det. I tillegg vil det ikke være mulig å ta ulike priser eller vilkår basert på kundens geografiske tilhørighet.

Powered by Labrador CMS