Jonas Ideström og Frode Finsrud på Franchisekonferansen i mars

Stem på Årets Franchisekjede – Franny Award

Prisen Årets Franchisekjede lanseres nå i Norge og skal hedre dyktige franchisegivere. Du har nå mulighet til å foreslå kandidater til prisen.

Publisert

FranchiseArkitekt har arrangert Franchisekonferansen i Norge hvert år siden 2014. Virke har vært med som samarbeidspartner og medarrangør siden 2015.

– Arrangørene av Franchisekonferansen ønsker å fremheve dyktige aktører innen franchisedrift i Norge. Den nye prisen «Årets franchisekjede» vil sette fokus på god og bærekraftig franchisedrift, sier juryleder Frode Finsrud til Retailmagasinet.

Prisen deles ut første gang på Franchisekonferansen 7. mars neste år.

I Norge vil prisen profileres som «Franny Award», som er et internasjonalt anerkjent konsept som mange kjeder kjenner igjen fra andre land. I Norden deles «Franny Awards» ut i Sverige og Finland.

Kriterier

Prisen skal deles ut til en franchisekjede som har utmerket seg positivt i året som har gått.

Juryen vil foreta en sammensatt vurdering med betydelig vekt på blant annet:

- Kjedens utvikling og økonomiske nøkkeltall

- Hvorvidt kjeden fremstår som et forbilde innen sin bransje

- Evne til fornyelse og tilpasning til nye rammebetingelser

- Franchisetakeres tilfredshet

- Holdning til samfunnsansvar, etikk- og miljøspørsmål

Finalistene til å motta prisen Årets franchisekjede vil bli offentliggjort på vårparten

– Vi tror at de kjedene som nomineres og vinner en slik pris kan bruke dette aktivt internt. Og det vil også kunne være et kvalitetsstempel ut mot kunder og samarbeidspartnere som for eksempel utleiere og leverandører. Det vil også kunne telle svært positivt i rekruttering av franchisetakere og øvrige medarbeidere til kjeden, poengterer Frode Finsrud.

Hedre de kjedene som går foran

– Vi ønsker å fremheve franchisekjeder som har utmerket seg positivt i året som har gått. Vi ser på økonomi og nøkkeltall, i tillegg til en del andre faktorer som sier noe om driften i kjeden, legger han til.

Prisen skal applaudere kjeder som går foran for å tilpasse seg endringer i markedet og rammebetingelser og som er innstilt på å vurdere balansen i den økonomiske modellen når konkurransen og rammebetingelsene "drar seg til".

– Det er mange eksempler på kjeder som lar franchisetakerne blø når markedet endres, uten å gjøre noe med balansen i samarbeidet og fordelingen mellom franchisetaker og franchisegiver, påpeker jurylederen.

Franchise skal ikke bare være lønnsomt for franchisegiverne, men også for franchisetakerne. Franchise kan også lønne seg for kundene, da en franchisetaker gjerne strekker seg enda lenger for å gjøre en kunde fornøyd og lojal.

– Vi er opptatt av at kjedene har et bevisst forhold til klima- og miljømessige forhold, men dette er vanskelig å vurdere. At man fokuserer på sitt samfunnsansvar uten at man nødvendigvis har kommet lengst på området. Eksempler er holdning til utslipp og kjedens fotavtrykk i miljøet. Om man er opptatt av kvalitetssikring fra produsent til forbruker. Om man for eksempel har et bevisst forhold til om verdikjeden har ryddige arbeidsforhold og uten ulovlig barnearbeid, forteller Finsrud.

For at en franchisekjede skal overleve og vokse er det avgjørende å ha fornøyde franchisetakere. Juryen vil derfor intervjue et tilfeldig utvalg franchisetakere for å få et inntrykk av om franchisetakerne er tilfreds og om det er en positiv stemning i kjeden. At franchisetakerne føler de blir hørt og at det eksisterer tillit mellom partene.

Nominering

Forslag til kandidater kan registreres frem til 31.12.2017.

Kjedene kan foreslå seg selv, eller bli foreslått av andre. I prinsippet kan hvem som helst foreslå en kjede, men kjeden må deretter selv godta å bli vurdert som kandidat.

Det understrekes at alt juryarbeid er konfidensielt, og at alle opplysninger behandles fortrolig. En kjede trenger derfor ikke være engstelig for at noe negativt skal komme ut av en nominasjon.

– Her er vi kun opptatt av å synliggjøre hvem som utmerker seg i positiv forstand og ikke motsatt, beroliger juryleder Finsrud.

For å foreslå en kandidat til prisen, kreves kun navn på kjede samt en kort begrunnelse for nominasjonen.

Ditt forslag registreres her.

Frode Finsrud er juryleder for Årets franchisekjede – Franny Award.

Mer informasjon om Franchisekonferansen og påmelding her.

Juryen starer sitt arbeid rett etter nyttår og står fritt i sine vurderinger og vektlegging av kriterier. Juryen er påpasselig i forhold til habilitet og fortrolige opplysninger.

Spørsmål kan rettes til juryleder Frode Finsrud, 90177103, frode.finsrud@cappa.no

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

De som står bak prisen:

FranchiseArkitekt

FranchiseArkitekt er et skandinavisk nettverk av spesialister med tilknytning til franchise. Nettverket består av en rekke aktører som bistår franchisekjeder på ulike måter med å etablere, utvikle og drifte virksomhetene.

I Norge består Franchisearkitekt i dag av følgende virksomheter:

Azets Insight

Advokatfirmaet Storløkken

Rekrutteringsselskapet Cappa

Franchisekonsulent Sven Hars

Chainformation

Franchiseportalen

Marginalen Bank

PCK Butikkdata

 

Virke

Hovedorganisasjonen Virke er den ledende hovedorganisasjonen for handel- og tjenestenæringene og representerer over 20.000 virksomheter.

 

Juryen 2017-18

Frode Finsrud (juryleder), Managing partner, rekrutteringsselskapet Cappa

Sven Hars, Franchise Consultant, Franchisearkitekt

Endre Storløkken, Advokatfirmaet SGB Storløkken

Nils Vanebo, Redaktør, Retailmagasinet

Erik Fagerlid, Konsulent

Torstein Schroeder, direktør KBS, Virke

Christian Granly, Senior Director Retail Sales & Operations, Circle K

Powered by Labrador CMS