SEB, Swedbank og Marginalen Bank har spesialisert seg på franchise i Sverige. I Norge har ingen bank foreløpig gjort det. Hvem blir 'first mover'?
SEB, Swedbank og Marginalen Bank har spesialisert seg på franchise i Sverige. I Norge har ingen bank foreløpig gjort det. Hvem blir 'first mover'?

Norske banker bommer på franchisemarkedet

Norske banker ligger langt etter bankene i Sverige, Storbritannia, Frankrike og USA når det gjelder franchisemarkedet. Franchisetakere i gode kjeder er sikrere låntakere og ekspansjonen er høyere enn normalt i små virksomheter. Det viser årlig statistikk fra flere land, blant annet Sverige.

Publisert

Av Jonas Ideström, FranchiseArkitekt

Franchisemarkedet har vokst kraftig i mange år, og alle statistiske undersøkelser viser en lavere konkursfrekvens og høyere ekspansjonstakt enn i andre forretningsmodeller. I Sverige finnes det ca 30.000 franchisetakere og til sammen omsetter for ca 245 milliarder SEK og sysselsetter ca 130.000 mennesker. For det norske markedet finnes fortsatt ikke noen fullgod statistikk, men en bransjemessig vurdering er at det norske franchisemarkedet er på drøyt halvparten av det svenske i størrelse.

Årsaken til franchiseselskapenes lavere konkursfrekvens og raskere ekspansjon ligger i kombinasjonen av den selvstendige næringsdrivendes høyere effektivitet og kjedens evne til å skape stordriftsfordeler. Legg så til at franchisetakeren i en profesjonell franchisekjede får drive et dokumentert vellykket forretningskonsept, at franchisetakeren er nøye utvalgt, at franchisegiveren skal ha en økonomisk oppfølging og kommersiell support, samt tilgang til et sterkt varemerke. Til sammen gir det en vesentlig større evne til suksess enn den næringsdrivende som starter sitt selskap på egen hånd.

Franchise Banking i korthet

Franchise Banking innebærer kort sagt at banken har et konsept for en hel franchisekjede og ikke bare har franchisetakere som kunder på samme vilkår som andre bedriftskunder. Banken gjennomfører en profesjonell vurdering av forutsetningene for franchisekonseptet og identifiserer behovene. Når vurderingen er gjennomført, skriver banken en avtale med franchisegiveren der man under gitte forutsetninger om sikkerhet og andre vilkår er villig til å finansiere de franchisetakere som begynner i kjeden. Den viktigste fordelen for franchisekjeden er at man ikke trenger å selge inn franchisekonseptet, bransjen og forretningsidéen overfor banken hver gang en ny franchisetaker starter opp. Den vurderingen har banken allerede gjort, en gang for alle. Man kan i stedet konsentrere vurderingen til franchisetakerens finansielle forutsetninger og erfaring faller innenfor bankens og franchisegiverens avtalte rammer.

Franchise Banking i andre land

Banksektoren i USA er generelt svært kunnskapsrike om franchise som forretningsmodell, og en lang rekke banker har egne avdelinger som utelukkende jobber med finansiering av franchisetakere og hele franchisekjeder. I Europa har bankene i Storbritannia og Frankrike kommet lengst, og Sverige er på god vei.

I Storbritannia er det fem store banker som konkurrerer om franchisemarkedet. De største er blant andre HSBC (Europas største bank), NatWest, Lloyds Bank og Royal Bank of Scotland. I Frankrike er de største franchisebankene Banque Populaire, Société Générale og Group du Nord.

I Sverige er det tre banker som konkurrerer aktivt om franchisemarkedet. Det er SEB, Swedbank og Marginalen Bank som gjennom mange år har hatt særskilt kompetanse, dedikerte personer og et godt utviklet konsept for Franchise Banking.

Gode muligheter i Norge

I Norge er det ingen bank som har øremerkede ressurser for franchisemarkedet. Men det mene blant annet å etablere en egen avdeling med ansvarlige for franchise, utarbeide tilbud basert på franchisekjedenes behov samt å dokumentere arbeidsmetoder i bankenes intranett slik at kunnskapen spres til alle bedriftsrådgivere. For å lykkes kreves det satser ressurser på å lære seg franchising, franchisemarkedet og hvordan man skal gjøre gode forretninger med franchiseselskaper. Det gjelder å skille klinten fra hveten. For den banken som gjør det er det et lønnsomt kundegrunnlag i det norske franchisemarkedet. Den bank som blir 'first mover' i Norge får en fordel.

Stort behov blant norske franchisekjeder

Ekspansjonen i Norge hemmes av at de norske bankene ennå ikke har funnet formen for hvordan de skal samarbeide med franchisekjedene. Hvis kjedene kunne skrive samarbeidsavtale med bankene som letter finansieringen av franchiseselskapene, ville både veksten og kvaliteten på franchisetakerne øke. Erfaringene fra Sverige er entydige, og bankenes engasjement i franchisemarkedet er en av årsakene til raskere og sikrere ekspansjon.

Powered by Labrador CMS