Kilde: RCF 50 Index report, 1st Quarter 2016. University of New Hampshire, Rosenberg International Franchise Center.
Kilde: RCF 50 Index report, 1st Quarter 2016. University of New Hampshire, Rosenberg International Franchise Center.

Franchise på børs – en suksesshistorie

De børsnoterte amerikanske franchiseselskapene utklasser S&P 500 Index de siste 14 årene. Det bør inspirere kjedeselskaper og investorer i Skandinavia.

Publisert

Franchiseselskapene i USA har hatt en veldig sterk verdistigning på børsen, spesielt sammenlignet med andre børsnoterte selskaper. Det framgår av en undersøkelse som er blitt publisert hvert kvartal siden 2002 av University of New Hampshire.

Universitet startet RCF 50-indeksen på begynnelsen av 2000-tallet. Det er en aksjeindeks som viser verdiutviklingen for selskaper i franchisesektoren. De femti franchiseselskapene som inngår i RCF 50-indeksen utgjør mer enn 98 prosent av de børsnoterte franchiseselskapene i USA, eksempelvis Avis, Marriott, Weight Watchers, McDonalds og Texas Roadhouse. Indeksen har siden starten i 2002 økt med 211 prosent samtidig som S&P 500 steg med 48 prosent.

Inspirerer skandinaviske kjedeselskaper og investorer

Statistikken fra RCF-indeksen gir et helt nytt perspektiv på valget av ekspansjonsstrategi. Når man beslutter om man skal bygge en kjede som franchise eller med filialer, har man i Skandinavia sjelden hatt verdiutviklingen med som en viktig parameter. Med nevne statistikk finnes det håndfast støtte for at franchise som forretningsmetode kan skape en høyere verdiøkning enn andre måter for ekspansjon.

Det burde også gi et helt nytt perspektiv for finansmarkedets interesse for franchise.

I USA har franchise lenge vært et selvsagt verktøy for stabil økonomisk utvikling, og det har lenge vært gjort store investeringer i franchisekjeder. I Skandinavia har kunnskapen om franchisekjeder som investeringsalternativ hittil vært lav, men nå begynner interessen å øke. Skal man gå fra ord til handling, kreves det at man lærer seg hva som er god franchise og hvordan en kjede bør være bygget opp for å få en god verdiutvikling.

I Norge finnes det ikke noen banker som satser organisert på franchisemarkedet. For å lykkes kreves det at man bruker ressurser på å lære seg franchising, franchisemarkedet og hvordan man kan gjøre kloke forretninger med franchiseselskaper. Det gjelder å kunne skille klinten fra hveten. For den som gjør det er det et lønnsomt kundegrunnlag i det norske franchisemarkedet.

Jonas Ideström, FranchiseArkitekt
Jonas Ideström, FranchiseArkitekt

Verdiøkningen i franchiseselskapene har skapt økt interesse fra risikokapitalmarkedet. Mer enn 100 slike selskaper har i USA over tid investert i franchisekjeder. Blant disse er 3G Capital, Bain Capital, Goldman Sachs og JP Morgan. De sterkeste argumentene for å investere i franchisekjeder er stordriftsfordeler, lokalt engasjement, og internasjonal ekspansjon. I kjeder med betydelige stordriftsfordeler blir ekspansjonen vesentlig billigere med franchising. I tillegg kommer nøye kostnadskontroll og en mer effektiv drift i en franchisekjede fordi franchisetakeren passer på sine egne investeringer. Videre blir en internasjonal ekspansjon av kjeden ofte enklere og raskere enn for den som skal gjøre alt med egenkapital og egne ansatte.

Franchisekapital, risikokapital og børsnotering

I Norge og Sverige finnes det til sammen ca 1.000 franchisekjeder som samlet har ca 40.000 butikker, restauranter, salgskontorer, transportselskaper etc. Markedet er altså meget stort, og flere av disse kjedene kommer til å bli børsnotert de nærmeste årene.

I en franchisekjede står franchiseeierne for en stor del av kapitalbehovet for ekspansjon. Hvis franchisegiveren i tillegg tar inn risikokapital og investerer den i infrastruktur som skaper stordriftsfordeler, kan effekten bli uslåelig. Men det er viktig at franchisen er bygget opp på rett måte for at den skal gi ønsket resultat.

I FranchiseArkitekt ser vi nå økt aktivitet fra risikokapitalselskaper, banker og andre finansielle institusjoner når det gjelder investeringer i franchisekjeder også i Skandinavia. Størst aktivitet ser vi i øyeblikket i restaurantbransjen, men det er stor forskjell i verdsettelsen mellom kjedene som har bygget opp sin franchise rett og de som ikke har gjort det.

I Norden har flere av risikokapitalselskapene som har kjøpt franchisekjeder også kjøpt opp franchisetakerne med det mål at det totalt sett skal bli en større investering. I USA er det svært tydelig at man i stedet ser på franchise som en nøkkel til høyere verdsettelse.

Banksektoren i USA er generelt meget kunnskapsrike når det gjelder franchise som forretningsmetode og en lang rekke banker har egne avdelinger som utelukkende jobber med finansiering av franchisetakere og hele franchisekjeder. I Europa har bankene i Storbritannia og Frankrike kommet lengst.

På et besøk i London i høst viste det seg at det nå er fem britiske banker som konkurrerer om franchisemarkedet. De største er blant annet Europas største bank HSBC samt NatWest, Lloyds Bank og Royal Bank of Scotland, samtlige med profesjonelle franchiseavdelinger. To av bankene kunne vise til utlån til franchisemarkedet på ca ni milliarder kroner hver. Det er ingen tvil om at de har profesjonell kunnskap om franchising.

Powered by Labrador CMS