Harald J. Andersen (Foto: Virke)

Franchise lever

Franchise er en organisasjonsform som kan være godt egnet for dem som vil starte egen retailvirksomhet og som har skapt mange stabile arbeidsplasser i handelsnæringen.

Publisert

Av Harald J. Andersen, direktør Virke handel

I en tid der debatten går om netthandel, online plattformer for nettsalg og nye forretningsmodeller i handelen basert på digitale løsninger, har det vært stille rundt franchise. Helt til partiet Rødt foreslo omfattende lovregulering av franchise i Stortinget i fjor. Stortingsbehandlingen avslørte manglende kunnskaper hos lovgiverne om hva franchise er.

Virksomheter som har inngått en franchiseavtale finnes over hele landet og innen mange næringer. Franchise er således en ganske vanlig organisasjonsform, men innslaget varierer stort fra bransje til bransje. Tall fra Virkes retaildatabase, som blir publisert i Franchiserapporten 2019, viser at andelen franchisebutikker er størst innen kiosk, bensinstasjon og servicehandel. Her bruker hele 59 prosent av virksomhetene franchise som forretningsmodell. Dagligvarehandelen har også et sterkt innslag av franchise, med 47 prosent av utsalgsstedene organisert på denne måten. Disse næringene skiller seg ut av de fem som blir trukket fram i rapporten. Serveringsnæringen har en franchiseandel på 29 prosent, mens faghandel og tjenester har henholdsvis 16 prosent og 10 prosent. Virksomhetene innenfor disse områdene sysselsetter til sammen 82 000 i Norge i dag.

Franchisebutikkene har de seneste årene utgjort en stabil arbeidsplass for mange ansatte. Franchisemedlemmer i Virke er gjennomgående godt drevne bedrifter med gode arbeidsforhold. For mange som vil starte opp sin egen virksomhet er franchise som samarbeidsmodell en god mulighet. Det kan være lettere å starte handelsbedrift ved å inngå i et franchisesamarbeid. Franchisetakeren eier virksomheten selv, men franchisegiveren eier konseptet og kan gi støtte til franchisetakeren i driften. I Franchiserapporten blir det også undersøkt lønnsomhet for de ulike organisasjonskonseptene. Det er ikke slik at en måte å organisere seg på skiller seg ut når det kommer til lønnsomhet.

I forslaget fra partiet Rødt ble det argumentert med at franchiseformen gir dårligere vilkår for ansatte. Det er lite som tyder på at det er tilfellet. Bedrifter som driver som franchisetakere har samme ansvar overfor sine ansatte som andre arbeidsgivere, og ansatte har samme rettigheter i en franchisevirksomhet som i andre kjedekonsepter og andre virksomheter. Virke har mange medlemmer innen franchise, der noen har tariffavtale og andre ikke. Franchiseområdet følger i hovedtrekk mønsteret i resten av handels- og servicenæringen, der organisasjonsgrad og tariffgrad følger resten av bransjen. Således varierer også dette for franchisevirksomheter fra bransje til bransje.

Det er vanskelig å se at organisasjonsformen franchise skal ha noen særlovgivning. Norge er et land der avtalerett og arbeidstakeres rettigheter reguleres ganske likt på tvers av bransjer og næringer. Det er bra, og det bør vi fortsette med. Det er også fri rett til organisering, og Virke arbeider for å tilby virksomheter i handel og service gode tariffavtaler. Jo flere vi får med oss, jo bedre, synes vi – ikke bare franchisevirksomheter, men alle virksomheter.

Powered by Labrador CMS