Med god kontroll på forsyningskjeden oppnår man lavere lagernivå og redusert svinn.

Optimering av forsyningskjeden gir gevinster både på lager og bemanning

Med god styring av forsyningskjeden kan retailere ikke bare oppnå reduksjon i lagernivåene, men også mer effektiv bemanningsplanlegging og optimering av planogrammene.

Publisert

Den hurtigvoksende finske systemleverandøren RELEX har levert sin Living Retail Platform til mer enn 300 kunder. Dagligvarebransjen utgjør den største kundegruppen, men antall faghandelskunder er økende, blant annet innen forbrukerelektronikk, byggevarer, hjem/hage. De er også inne hos FMCG og grossister. Kolonial.no, Europris og EA Smith er store faghandelskunder i Norge.

Mikko Hartikainen er Senior Solution Consultant på kontoret i Oslo og har jobbet seks år i RELEX, først med prosjektledelse og nå med salg. Da han ble ansatt i 2014, var han ansatt nr 62. Nå er de ca 900 ansatte i konsernet.

– Alle ansatte i RELEX er retaileksperter, og vi driver med helhetlig optimering av hele verdikjeden for retailere, forteller han til Retailmagasinet.

Mikko Hartikainen er Senior Solution Consultant på RELEX' kontor i Oslo.

Integrerte vareforsyningskjeder

Plattformen styrer hele verdikjeden basert på forventet salg og aktiviteter mot sluttkunden. – Alle beregningene som systemet gjør er basert på forventet salg og brukes oppover i verdikjeden. Alt styres ut fra hvordan kundene handler i butikkene eller i andre kanaler, forklarer Hartikainen.

RELEX understreker at de ikke leverer en silobasert løsning som bare fungerer på ett område. I tillegg til lageroptimering skal brukerne også oppnå større effektivitet i butikkene, både på planogrammer og bemanning.

– Med systemet kan brukerne lage planogrammer og optimere disse til den aktuelle butikken. Og ut fra beregnet salg kan man i tillegg optimere bemanningen i butikkene, legger han til.

Lavere lager og svinn

Plattformen er alltid integrert med retailerens ERP-system for å få inn masterdata, samt med POS-systemet for å få inn salgstransaksjonene.

Intelligensen i plattformen (AI) gir lavere lagernivåer. Løsningen produserer gode prognoser hvor variabler som ukedagsvariasjon, sesong, generell salgsutvikling, været og kampanjer blir hensyntatt. Særlig spiller været inn i dagligvarebransjen, eksempelvis grillmat.

Med systemet skal man treffe med riktig varemengde på riktig dag, og med riktige minimumslagre.

RELEX har basert seg på AI og maskinlæring helt siden etableringen av selskapet for 15 år siden. Generelt anslår de at brukere som tar i bruk plattformen kan oppnå en reduksjon på lagernivået på 30 prosent.

– Men ikke alle ønsker en så stor reduksjon, i hvert fall ikke i alle varekategorier. Det avhenger av hvilken strategi kunden velger, understreker Hartikainen.

Svinnet kan reduseres med opp til 40 prosent, men også her avhenger det av hvilket nivå kunden aksepterer. Hvis retaileren er villig til å akseptere en lavere tilgjengelighet av de aktuelle varene, kan svinnet gå ned betraktelig.

– Men det er en balansegang for dagligvarekjedene. Flere av dem legger stor vekt på ferskvarer, og derfor har vi egne prognosemodeller for ferskvarer. Det er de kundespesifikke reglene som legges inn som avgjør, forteller Hartikainen.

De største gevinstene kan hentes ut i dagligvarebransjen, for det er der kompleksiteten er størst.

Optimering av lagernivå er ingen ny vitenskap. Prognoser baserer seg fortsatt på teorier som ligger flere tiår tilbake.

– Men utviklingen går framover. Man må benytte algoritmer, maskinlæring og AI til å lage enda bedre prognoser, påpeker Hartikainen.

Også for planogrammer og skiftplaner

Med pressede marginer må retailere etterstrebe friksjonsfrie butikkoperasjoner. Eksempelvis kan butikken deles inn i soner.

– Når varer blir levert, skal ikke butikkansatte måtte løpe rundt i hele butikken. Leveranser bør skje splittet til hver sone, poengterer Hartikainen.

Bestilte varer skal kunne settes rett inn i hyllen. Den butikkansatte skal heller ikke måtte åpne forpakningen og ta med seg deler tilbake til baklageret.

Man kan altså bruke data fra vareforsyningsprognosene til utforming av planogrammer. Hvor mye plass skal hver vare få i butikken? Informasjonen går tilbake slik at man bestiller et kvantum som går rett inn i hylla.

Salgsprognoser kan tas ned helt til kvartersnivå. Når man legger på faste aktiviteter, kan man automatisk få en optimert skiftplan.

Man får bedre oversikt over forventet arbeidsmengde i hver butikk, og i hver avdeling av butikken. Et så høyt presisjonsnivå nytt i retailbransjen. Bemanningsplanlegging ble er typisk blitt gjort mer manuelt.

– Utviklingen går i retning å bruke data fra vareforsyningskjeden også til å optimere planogrammene og bemanningen, ikke å se de tre faktorene som atskilte siloer. Det gir retailere stor verdi, sier Mikko Hartikainen.

Enkel implementering og konfigurasjon

RELEX har utviklet sin database in-house, med fokus på verdikjedeoptimering. Selv om løsningen griper tungt inn i retailerens virksomhet, skal ikke integrasjonsprosessen første gang være særlig komplisert. RELEX var nemlig tidlig ute med en databaseteknologi som gir fleksibilitet.
– Når vi implementerer løsning hos en ny kunde, betyr det at vi konfigurerer kundetilpasningene med vår business rules-motor uten at vi trenger å kode noe. Vi har en ”configure, don’t code”-tilnærming. Derfor går implementering raskere, sier Mikko Hartikainen.
– Vi ser det som viktig er at man med løsningen vår klarer å håndtere ”hvilken som helst fremtid”, også momenter som man ikke vet om enda, legger han til. Konkret betyr det at kundene skal kunne reagere raskt på endringer i konkurransebildet eller andre begivenheter, som f. eks. Covid-19.
– Kundene kan selv gjøre nødvendige endringer i konfigurasjonene. Vi tror sterkt på at kundene våre tar fullt eierskap til løsningen og fortsetter å utvikle den videre etter implementeringen. Vi støtter selvsagt kundene våre om nødvendig, men vi tjener ikke pengene våre på konsulenttimer, sier Hartikainen. Utviklingen skjer fort i retail. Den eneste måten selskaper kan holde seg relevante på, er å fortsette å utvikle seg. De må være innovative og teste nye ting, men samtidig har de ikke mulighet å gjøre store og kostbare feil.
– Tilnærmingen vår til dette er at plattformen vår er så fleksibel og lett å tilpasse at hvis noe uforventet skjer som endrer kursen for selskapet, kan kundene selv justere konfigurasjonen til å fungere med nye retningen, sier Hartikainen. Et svært konkret eksempel er COVID-19 situasjonen hvor mange av RELEX' kunder har tatt grep og gjort nødvendige konfigurasjonstilpasninger som fungerer på kort og lengre sikt.
– Historisk sett har ikke det vært mulig siden tilpasningene har blitt gjort gjennom å kode (noe som er dyrt), lite fleksibelt og gjør selskapene avhengige av løsningsleverandørene. Det er ikke i noens interesse å «låse» businessen sin med IT-løsninger som ikke kan tilpasses, avslutter Mikko Hartikainen.

Powered by Labrador CMS