Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, mener at kjeder ikke kan bruke begreper som «grønne», «etiske» eller «bærekraftige» uten å informere tydelig om hva som faktisk gjør produktet mindre skadelig for miljøet enn øvrige produkter.

Fremdeles lovstridig bærekraftmarkedsføring i klesbransjen

Halvparten av aktørene som Forbrukertilsynet sjekket i sin tilsynsaksjon bruker fortsatt markedsføring som er i strid med markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) gjennomførte i begynnelsen av juni en aksjon der de sjekket 15 aktører i klesbransjen. Det var aktørenes nettbutikker som ble sjekket, ikke merking på plagg i fysiske butikker eller markedsføringskampanjer som dukker opp andre steder enn på nettsidene deres.

Forbrukertilsynet har over tid jobbet opp mot klesbransjen og deres bruk av bærekraftsmarkedsføring. Tilsynet har vært tydelige på at man ikke skal overselge produktene sine som mer «grønne», «etiske» eller «bærekraftige» enn de egentlig er.

– Det er heller ikke tilstrekkelig bare å bruke disse begrepene uten å informere tydelig om hva som faktisk gjør produktet mindre skadelig for miljøet enn øvrige produkter, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

I fjor hadde Forbrukertilsynet flere saker der de tok opp bærekraftsmarkedsføring med ulike kleskjeder.

– Vi så at det var mange som ikke var klar over regelverket, og i februar sendte vi derfor ut et orienteringsbrev til over 50 av de største klesbutikkene og kleskjedene i Norge. Der vi ba dem gå gjennom markedsføringen sin for å sjekke at den er i tråd med markedsføringsloven, sier Haugseth.

Blandede resultater

Resultatene fra tilsynsaksjonen har gitt både gode og mindre gode resultater. Forbrukertilsynet mener at det er positivt at de hos 7 av 15 aktører ikke fant bærekraftsmarkedsføring som er i strid med markedsføringsloven.

– Vi ser en generell bedring blant aktørene. Det gjennomgående inntrykket er at bransjen fremdeles merker kolleksjoner og produkter som «mer bærekraftig», men vi ser at flere av dem er blitt flinkere til å forklare bakgrunnen for påstandene og dermed gi et mer balansert inntrykk av de eventuelle miljøfordelene de ulike produktene har, sier tilsynets nestleder Bente Øverli.

– Det er likevel fortsatt en del å ta tak i for bransjen, og det er spesielt viktig at klesbransjen husker på at denne typen merking skal være på alle plagg som markedsføres som bærekraftige. I tillegg skal informasjonen være riktig, tydelig og presis, sier Haugseth.

Fortsatt veiledning

Hos syv av aktørene tilsynet så på under aksjonen fant de brudd på markedsføringsloven. De har sendt brev til disse og bedt dem endre på markedsføringen sin. Flere av aktørene har allerede svart, og bekreftet at de vil gjennomgå markedsføringen sin og rette opp de forholdene tilsynet har pekt på. Forberukertilsynet har også bedt om flere opplysninger fra ytterligere én aktør før de konkluderer i dette tilfellet.

– Vi ser at det kan være krevende å vurdere hva som er i strid med markedsføringsloven på dette området, og at det er lett for næringsdrivende å trå feil. Vi har vært opptatt av å utvikle praksisen på dette feltet og vil fortsette å veilede bransjen fremover, avslutter Haugseth.

Powered by Labrador CMS