Svak økning i forbrukertilliten i juni

Forventninger til kjøp av større forbruksgoder trekker forbrukertillitsindeksen opp.

Publisert
Forbrukertillitsindeksen (CCI) har vært på minussiden så langt i år. Det vil si at det er en svak overvekt av pessimister. I juni øker indeksen med 0,5 poeng og lander med det på minus 2,7 poeng, viser junimålingen til Opinion. Indeksen er 2,2 poeng lavere enn for ett år siden. Forbrukertillitsindeksen var markant lavere i andre enn i første halvår i fjor. Gjennomsnittet av de seks målingene etter første halvår i år er lavere enn etter andre halvår i fjor.– Indikatoren tillit til landets økonomi om tolv måneder var den indikatoren som trakk den samlede forbrukertilliten mest ned i mai. Den fortsetter å falle i juni og er på sitt laveste siden november 2016. Den er markant lavere nå ved utgangen av første halvår enn den var ved inngangen til 2019, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.– Forventningene til innkjøp av større forbruksgoder i de kommende tolv måneder er indikatoren som hovedsakelig bidrar til at den samlede forbrukertilliten går noe opp fra mai til juni. Den har ikke vært høyere siden januar, og er også en viktig forklaring på at kjøpsindeksen øker i juni.– Indikatorene for egen økonomi nå og om tolv måneder holder seg på omtrent samme nivå som i mai.
Powered by Labrador CMS