Illustrasjon av COVID-19.
Illustrasjon av COVID-19.

Stigende smittetrend drar forbrukertilliten ned

I oktober faller forbrukertillitsindeksen (CCI) igjen, til minus 3,7 poeng, etter en økning fra august til september.

Publisert

- De siste månedene synes forbrukertilliten å ha beveget seg i takt med koronasituasjonen, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Tilliten økte markant utover i mai, etter rekordlave nivåer i mars og april, da flere av smitteverntiltakene syntes å ha hatt effekt. Tilliten fortsatte å stige i juni, og holdt seg relativt stabil gjennom sommeren da norske helsemyndigheter kunne rapportere om lave smittetall.

- Så kom det et tydelig tilbakeslag da det ble mer uro rundt smittesituasjonen, og gjennom høsten har tillitsindeksen vært på et vesentlig lavere nivå enn den var sent på våren og i juni og juli. Smittetallene og smitteverntiltakene har på sin side økt i samme periode, og har bidratt til usikkerheten rundt egen og landets økonomi som er målt siden august, sier Henrik Høidahl.

Det er særlig to indikatorer som bidrar til å forklare fallet i forbrukertilliten.

- Indeksen for egen økonomi nå, sammenlignet med for 12 måneder siden, går mest tilbake. Den er negativ for femte gang siden koronasituasjonen for alvor gjorde seg gjeldende i Norge.

Det er flere som mener at husholdningens økonomiske situasjon i dag, sammenlignet med for 12 måneder siden, er dårligere enn bedre. Indeksen for troen på landets økonomi om 12 måneder går også markant tilbake, og er negativ for tredje måned på rad.

- Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder har derimot holdt seg usedvanlig stabil siden juni. Det markante fallet i april, da kjøpsindeksen var rekordlav, ble kortvarig, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Powered by Labrador CMS